Afgeronde rechthoek: Start-
paĝo
                 

 

                  Historiaj eventoj

23/04/2017  Librokafejo: Bakŝis de L.Newell

01/04/2017  Prelegoj pri Parolskribaj sistemoj por Esperanto kaj pri la novelo Zinko

26/03/2017  Librokafejo: Kredu min sinjorino de Cezaro Rosetti

10/12/2016  Zamenhof-festo kaj honorigo en la Cseh-domo

22/10/2016  Enkonduka prelego pri la Esperantoliteraturo

30/09/2016  Prelegoj dum DRONGO-lingvofestivalo

01/09/2016  Ed Borsboom eksiĝis kiel prezidanto de IEI

04/06/2016  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

11/05/2016  Prelego pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”.

29/04/2016  Apo por lerni Esperanton per Android poŝtelefono

23/04/2016  Dua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

03/04/2016  Unua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

19/03/2016  Novaj estraranoj ĉe IEI

12/12/2015  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

25/07/2015  IEI partoprenis en UK de Lillo

30/05/2015  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2015  Literaturtago

13/12/2014  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

15/11/2014  Prelegoj dum KAEST

12/10/2014  Kunveno kun pola asocio

11/10/2014  Literaturkunveno

11/10/2014  Instrua kunveno pri la tekstkontrolilo ESPSOF

12/09/2014  Els van Dijk Honora Kunlaboranto de IEI

01/08/2014  Christoph Klawe prezidanto de UMEA

17/05/2014  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2014  Cseh-seminario

21/01/2014  Nova statuto

14/12/2013  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

19/11/2013  Adiaŭo de eksestraranoj Kees Bos kaj Toon Witkam

05/10/2013  Librolega kunveno

01/08/2013  Rememoraj eventoj pri Karolo Piĉ

26/07/2013  Radio-intervjuo pri Esperanto

10/05/2013  Prelego pri Andreo Cseh

17/04/2013  Prelego pri Karolo Piĉ

13/04/2013  Urug kaj Urug: komparo de du tradukoj

 

                     (al antaŭaj historiaj eventoj)

 

____________________________________________________

 

 

Librokafejo

 

    foto E-N

 

Je la 26a de Marto okazis Librokafejo ĉe IEI dum kiu grupo da ĉeestantoj priparolis kaj pridiskutis la libron Kredu min sinjorino de Cezaro Rosetti.

Je la 23a de Aprilo oni priparolis kaj pridiskutis Bakŝiŝ de L.Newell

 

 

Prelegoj pri parolskribaj sistemoj por Esperanto kaj pri la novelo Zinko

 

Dum semajnfina kunveno en Ermelo de NOSOBE, la organizaĵo por vidaĉuloj kaj blinduloj, estrarano de IEI, Piet Buijnsters, faris du prelegojn:

- pri Parolskibaj sistemoj por Esperanto kaj

- pri la novelo Zinko de David van Reybrouck pri la ŝtateto Moresnet, kiu iam ankaŭ estis Esperantocentro.

 

La tekstojn de la prelegoj vi povas elŝuti (Adobe/pdf): parolskribaj sistemoj kaj zinko

 

 

Zamenhof-festo kaj honorigo en la Cseh-domo

 

 

                      

 

        la preleganto Istvan Ertl                  la laŭrokronito Ed Borsboom

 

Kun 25 partoprenantoj en amikeca etoso denove okazis Zamenhoftaga kunveno en la Cseh-domo de IEI.

Antaŭ la komuna lunĉo Istvan Ertl faris prelegon kun la titolo: "Galopa promeno tra la hungara Esperantujo beletra".

Istvan ne nur prezentis ekzemplojn de literaturo, speciale de malpli konataj hungaraj verkistoj,

sed ankaŭ sprite parolis pri aliaj hungaraj temoj kaj historiaj eventoj.

Post la lunĉo Ed Borsboom estis la festa mezulo post pli ol 20 jaroj da prezidanteco de IEI.

Unue la hodiaŭaj estraranoj (sen Ed) faris iom ŝercan skeĉon sub la titolo: 'La decidema prezidanto'.

Poste Bert de Wit kiel kantisto kaj Saskia Veen kiel harpistino prezentis kelkajn nostalgiajn kantojn pro la eksiĝo de Ed.

Post ili Christoph Klawe alparolis Ed per panegiro kiu lumigis liajn multflankajn kontribuojn por Esperanto kaj IEI  

kaj komunikis ke la estraro nomumis Ed Honora Prezidanto de IEI.

Ed tre dankis por tio. Li aldonis ankoraŭ kelkajn sciindaĵojn kaj anoncis la publikigon de verko de li pri kelkaj Esperantistoj 'kiujn ni ne forgesu'.

Jolanta van Holstein donacis al la laŭrokronito amiklibron, en kiu estas kontribuoj de diversaj personoj el diversaj landoj.

Ŝi ankaŭ donis kiel donacon de la kunestraranoj kompaktan voĉregistrilon per kiu Ed povos tuj noti ideojn, registri paroladojn, kunvenojn, ktp.

Finfine ni per glaso tostis por la jubileulo kaj tiel finiĝis bela kaj memorinda kunveno.

 

 

 foto de Jolanta

 

 

 

Enkonduka prelego pri la Esperantoliteraturo

 

     

 

Je la 22a de Oktobro 2016 Paweł Fischer-Kotowski faris enkondukan prelegon pri la Esperantoliteraturo. La nomitaj libroj ankaŭ montriĝis kaj oni laŭtlegis partojn el ili.

 

 

Prelegoj dum DRONGO-lingvofestivalo

 

Je la 30a de Septembro kaj la 1a de Oktobro 2016 en Utreĥto, Nederlando, estis la 5a DRONGO-lingvofestivalo: festivalo pri lingvoj kiun partoprenis universitatoj, altlernejoj, eldonistoj, kursgvidantoj, ktp. Ankaŭ la nederlanda Esperanto-Asocio.

Diversaj prelegoj okazis, i.a. de Federico Gobbo, profesoro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en Amsterdamo.

Ankaŭ Piet Buijnsters, estrarano de IEI faris prelegon (nederlandlingve) pri Esperanto kaj pri poŝtelefonaj apoj per kiuj oni povas lerni Esperanton.

Vidu: Esperanto (Adobe/pdf-dokumento)

 

 

Ed Borsboom eksiĝis kiel prezidanto de IEI

 

Ek de la 1a de Septembro 2016 Ed Borsboom ne plu estas prezidanto de IEI, sed restos estrarano.

Ed dum pli ol 20 jaroj estis prezidanto kaj tiel havis multajn meritojn por la Instituto.

Ni tre dankas Ed por tio, kion li faris kaj elkore deziras ke li ankoraŭ dum multaj jaroj en bona sanstato estu en nia mezo!

 

 

UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

 

Je sabato la 4a de Junio 2016 okazis la Kvina Tutmonda ekzamentago de UEA/KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban kaj parolan ekzamensesion (por niveloj B1, B2 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo. Pliaj informoj kaj fotoj: Edukado.net

 

 

Prelego pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”

 

 

Je la 11a de Majo 2016 Bert de Wit, estrarano de IEI,  laŭ invito de la Esperanto-grupo de Hérouville-Caen en Normandio prelegis pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”.  La prelego estis parto de la aktivaĵoj en la kadro de “Festo Eŭropo”kiun organizis la urbestraro. La prezento estis tradukata samtempe en la francan fare de Gérard Sénécal kaj Yves Nicholas.  Pri la prelego aperis intervjuo en regiona gazeto “Ouest” je la 13a de Majo.

Oni invitis Bert pro tio ke Nederlando estas en la unua duono de la jaro EU-prezidanto.

Cetere dum la festa semajno okazis ankaŭ “Poliglota Kafejo” je la 12a de Majo kie interesiĝantoj povis informiĝi kaj ekzerci sin en la parolado de fremdaj lingvoj. Esperanto estis ankaŭ reprezentita kaj  Gérard Sénécal havis plurajn interparolojn kun interesitoj, i.a. kun la respondeculino de la urbestraro kiu organizis la semajnon.

 

 

Apo por lerni Esperanton per Android poŝtelefono

 

Por posedantoj de Android poŝtelefono (i.a. de Samsung) nun ankaŭ estas eble lerni Esperanton per ĝi.

La apo estas senpage elŝutebla per la apo-butiko de Google (Google Play).

Legu pli

 

 

Dua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

 

      

 

 

Je la 23a de Aprilo 2016 okazis dua konversacia renkonto de Esperantolernantoj per la t.n. Duolingo-apo. Denove lerniga, sed ankaŭ sociema kunveno.

La grupo ankaŭ faris ekskurseton al la marbordo de Scheveningen.

 

 

 

Unua konversacia renkonto por Duolingolernantoj   

 

 

En la sidejo de Internacia Esperanto-Instituto en Hago okazis renkontiĝo de lernantoj de Esperanto per la poŝtelefona apo Duolingo kun progresintaj esperantistoj, aktivaj en diversaj organizaĵoj (TEJO, UEA, NEJ, Esperanto Nederland). La nivelo de la lernantoj, post kelkmonata studado, estis vere bonega. Oni longe babilis, multe ridis kaj ĝuis la Esperanto etoson.

 

 

Novaj estraranoj ĉe IEI

 

Dum estrarkunveno en Trier (Treviro, Germanio) s-ino Saskia Veen kaj s-ro Bert de Wit nomumiĝis kiel novaj estraranoj.

 

Vidu: Estraro

 

 

 

Zamenhof-festo en la Cseh-domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zsofia Körödy kaj Peter Zilvar prelegas pri la Esperanto-urbo Herzberg (Germanio)

 

 

 

              

 

                             partoprenantoj post la komuna lunĉo                                               aŭdoteatraĵo kun pupoj                               komuna kantado kun harpakompano

 

 

 

IEI partoprenis en UK de Lillo

 

 

 

ekspozicio de libroj dum la Movada Foiro

 

En UK de Lillo estraranino Jolanta van Holstein dum la Movada Foiro donis informojn pri IEI, estrarano d-ro Christoph Klawe prezidis kunvenon de Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), estrarano Piet Buijnsters en Scienca Kafejo faris prelegon pri Futurŝoko, ĉu realiĝis? kaj eksestrarano Toon Witkam en la sama Kafejo prelegis pri La Angla surdorse de Esperanto?  Vidu ankaŭ niajn Facebook -paĝojn.

  

 

UEA-KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

Je sabato la 30a de Majo 2015 okazis la Kvara Tutmonda ekzamentago de UEA-KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban ekzamensesion (por niveloj B1, B2 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo.

 

 

 

Literaturtago

 

  foto de Els van Dijk           foto de Jolanta van Holstein

 

 

La 14-an de Marto 2015 IEI organizis Literaturtagon dum kiu Paul Gubbins, angla esperantisto, ĉefredaktoro de internacia esperantlingva gazeto “Monato”,

membro de Akademio de Esperanto,  pritraktis diversajn literaturtemojn (prozon, poezion, dramon), i.a. de Baghy, Forge, gefratoj Rossetti, Boulton.

Li tion faris je tia interaktiva maniero ke okazis vigla diskutado en stimula etoso.

 

La ĉ. 15 partoprenantoj ankaŭ komune lunĉis en proksima restoracio (Paul Gubbins tie dekstre staranta).

 

 

Zamenhof-festo en la Cseh-domo

 

    

 

Ankaŭ en 2014 Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago organizis Zamenhoftagon. Ĝi okazis je sabato, la 13a de Decembro en Riouwstraat 172, Den Haag.

 

Matene Said Mozaffari Baluĉi klarlingve prelegis pri: "Historio de Esperanto-movado en Irano" (en rilato kun ĝia politika historio).

Said trafe eksplikis la influon de sociaj situacioj sur la ekzisteblojn de la lingvo Esperanto.

La ĉ. 20 ĉeestantoj montris grandan interesiĝon pri la temo, ankaŭ per diversaj demandoj.

 

Poste okazis komuna lunĉo en itala restoracio (vidu foton; Said en la malantaŭa vico, la tria viro de maldekstre).

 

Posttagmeze Saskia Veen per sia harpoludo faris kvizon: diveni la luditajn muzikerojn.

Pro la 100a Universala Kongreso en 2015 Piet Buijnsters ankaŭ faris kvizon: diveni la kongresurbojn per montritaj fotoj.

Fine okazis komuna kantado, fermo de bonetosa tago.

 

Prelegoj dum KAEST

De la 13a ĝis la 16a de Novembro 2014 en Slovakio okazis Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST).

La ĉeftemo estis: "Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon". Ĉ. 70 personoj el ĉ. 15 landoj partoprenis ĝin.

Dum ĝi Piet Buijnsters nome de IEI kontribuis al la konferenco per du prelegoj:

"Tekstkontroliloj por Esperanto" pri la komputilprogramoj ESPSOF kaj Tekstkontrolilo (legu pli) kaj

"Parolrekonaj sistemoj por Esperanto".

 

Kunveno kun pola asocio

 La 12-an de Oktobro 2014 okazis ĉe Internacia Esperanto-Instituto renkontiĝo de pola asocio ToP (ToPolki). Gastigantino estis Jolanta van Holstein.

Inter la ĉeestantoj estis ankaŭ virinoj, kiuj iam eklernis Esperanton en la lernejo. Ĉiuj virinoj, havas varman senton por Esperanto. Belega kunveno de polaj ambasadorinoj de la ideo de lingvo internacia. Vidu ankaŭ Facebook.

 

 

Literaturkunveno

Je la 11a de Oktobro 2014 en la biblioteko de IEI okazis inspira kaj vigla kunveno dum kiu Gerrit Berveling kune kun la ĉeestantoj priparolis i.a. la jenajn verkojn:

 

– Homero kaj propra poemeto (frua periodo) de Abram Kofman

- eseo, traduko de franca poemo kaj propra poemo de Gaston Waringhien

– teksto tradukita el la greka dramo, kaj poemo  de Albert Goodheir

– La descendo de Jesuo en inferon, Antologio latina 5 kaj novaj poemoj de Gerrit Berveling

– traduko el la latina de István Ertl.

 

 

Instrua kunveno pri la tekstkontrolilo ESPSOF

Dum ĉeesto de la aŭtoro Toon Witkam je la 11a de Oktobro 2014 okazis instrua kunveno pri ESPSOF, komputilprogramo per kiu oni povas kontroli tekstojn (WORD-dosierojn) pri eblaj eraroj.

Por informoj pri la elŝuto, instalo kaj uzo de la programo: vidu: www.espsof.com, Komputila lingvistiko aŭ la Power-Point-prezentaĵo.

 

Els van Dijk Honora Kunlaboranto de IEI

                                                                                               

Je la 12a de septembro 2014 s-ino Els van Dijk nomumiĝis kiel Honora Kunlaboranto de Internacia Esperanto-Instituto.

Laŭ la honordiplomo 'pro estrarlaboro en KELI (1981-2011), en Esperanto-Nederland (1999-2007) kaj multflanka mastrumado

(ekde 2007) en la oficejo de IEI '

 

Christoph Klawe prezidanto de UMEA

Dum la 19-a Internacia Medicinista Esperanto Kongreso, kiu okazis en Budapeŝto, Christoph Klawe, estrarano de IEI, elektiĝis kiel prezidanto de UMEA, la Universala Medicina Esperanto-Asocio.

 

UEA-KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

 

Je sabato la 17-a de Majo 2014 okazis la Tria Tutmonda ekzamentago de UEA-KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban ekzamensesion (por niveloj B1 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo.

 

Cseh-seminario

 

                     

 

 

En la tagoj 14-16-a de marto 2014 Katalin Kováts, redaktoro de Edukado.net, gvidis seminarion pri la Cseh- kaj rekta metodoj en la internacia Esperanto-Instituto en Hago, Nederlando.

Ĝin partoprenis 11 personoj, inter ili la kvar membroj de la nova estraro de la instituto, sed venis interesiĝantoj ankaŭ el Germanio kaj Serbio.

La programo ne estis la tradicia Cseh-seminario, sed metodika trejnado pri la historio de lingvoinstruaj metodoj, kun speciala atento pri la rekta metodo, kaj pri la Cseh-metodo. Katalin donis trarigardon ankaŭ pri la vivo kaj agado de Andreo Cseh kaj lia ŝatata disĉiplo Tiberio Morariu. Ŝi prezentis plurdekojn da instruhelpiloj uzataj de ŝi dum rektmetodaj kursoj. Ŝi ne mistrafis la okazon instigi diskuton ankaŭ pri la nuntempa rolo de la metodo, perspektivoj de la instituto kaj pri eventualaj kunlaborebloj inter ĝi kaj Edukado.net.

La partoprenintoj ne nur spertiĝis pri metodologio, sed ankaŭ ĉiun seminaritagon tagmanĝis en tre agrabla restoracio. En la unua tago ili promenis ankaŭ al la apuda tombejo, kie ili vizitis la memortabulon de Andreo Cseh, en la kapelo de la tombejo. Tiu gesto estis honoriga omaĝo antaŭ la majstro, okaze de lia forpaso antaŭ 35 jaroj.

Por pli da fotoj kaj informoj: vidu www.edukado.net  kaj  Facebook

 

Nova statuto

De post la 21-a de januaro 2014 IEI havas novan statuton. Vidu la aktualigitajn Celojn.

 

Zamenhof festo en la Andreo Cseh-domo

 

 

                                       prezentado christoph.JPG     grupfoto Ztago 2013.JPG    harpo saskia veen.JPG  fotoj de Els van Dijk 

 

                                        Christoph Klawe dum la prezentado                    Grupfoto partoprenantoj                Saskia Veen / harpo

 

 

Ankaŭ en 2013 IEI organizis Zamenhof-tagon. Tiu okazis je la 14a de Decembro.

 

La programo estis:

 

Forel.png

- Prelego de d-ro Christoph Klawe el Germanio pri la sviso August Forel (1848-1931).

 

  Forel estis tre multflanka sciencisto, fama pri sia esplorado de formikoj, profesia psikiatro kaj krome klera Esperantisto.

  Christoph Klawe per belaspekta bildprezentado je klara maniero ilustris liajn signifon kaj vivon.

 

- Saskia Veen ludis harpon kaj eksplikis tiun instrumenton

- Marlijne Hemelaar faris grupludon pri la unua kaj lasta frazoj de libroj

- Els van Dijk gvidis kvizon pri nia scio pri Esperanto

- fine: komuna kantado

 

Ĉeestis 21 personoj, kiuj tre ĝuis la interesan kaj agrablan kunvenon.

 

 

 

Adiaŭo de eksestraranoj Kees Bos kaj Toon Witkam

afscheid.JPG

Per panegiro de prezidanto Ed Borsboom, per komputilaj alparolo (de Spinoza) al Kees Bos kaj parolrekona alparolo al Toon Witkam IEI kun multa danko adiaŭis ĝiajn

eksestraranojn.

 

Vidu: Estrarŝanĝoj ĉe IEI

 

 

 

Librolega kunveno

Sabaton la 5-an de Oktobro 2013 en la biblioteko de IEI okazis posttagmeza librolega kunveno al kiu partoprenis ĉ. 10 personoj.

Pritraktiĝis i.a. jenaj aŭtoroj: Ueyama Masao, Julio Baghy, Nikolao Hohlov, Ebbe Vilborg, Humphrey Tonkin.

La kunveno estis vigla kaj interesa, speciale ankaŭ pro la diversaj sciindaĵoj.

 

                       librokunveno.jpg    foto Els van Dijk

 

Rememoraj eventoj pri Karlo Piĉ

Dum la ĉi jara KELI-kongreso (27/7-3/8 2013) en Svitavy, Ĉeĥio, prelegis Ed Borsboom pri la verkoj de Karolo Piĉ, inter ili pri la romano "La Litomiŝla Tombejo".

Unu tagon de la kongreso estis dediĉita al vizito de Litomiŝlo, la loĝurbo de la aŭtoro.

Kulminis la meto de rozoj sur lian tombon kun rememora parolado en ĉeesto de la kongresanaro.

La foton de la solenaĵo faris Els van Dijk, kunlaborantino de IEI.

 

graf karlo picx.JPG

 

Radio-intervjuo pri Esperanto

La 26-an de julio 2013 okazis en la nederlanda radio-programo "Met het oog op morgen" ("Konsidere al morgaŭ") 5-minuta intervjuo kun la prezidanto de IEI.
Temo estis la stato de Esperanto en la mondo post ĝia 125-jara ekzisto. Li i.a. akcentis la uzadon en Interreto kaj la nunan disvastiĝon de la lingvo en
Azio, Afriko kaj Sudameriko.

Prelego pri Andreo Cseh

La 10-an, 11-an kaj 12-an de majo 2013 la prezidanto de IEI prelegis ĉe la jara renkontiĝo de Saarlanda Esperanto-ligo (SEL) en Homburg, Saarland, Germanio pri "Andreo Cseh kaj la Cseh-metodo". Li i.a. donis demonstradon pri tiu metodo.

Prelego pri Karolo Piĉ

La prezidanto de Internacia Esperanto-Instituto prelegis la 17-an de aprilo 2013 en la Esperanto-klubo de Eindhoven, Nederlando, pri la verkisto Karolo Piĉ.

Li sukcesis nuancigi la ekzistantajn tri atakpunktojn kontraŭ Piĉ: lia avangarda lingvaĵo, liaj erotikaj priskriboj, lia disidenteco.

La deko da ĉeestantoj poste komune legis fragmenton el lia romano "La Litomiŝla Tombejo".

 

 

Urug kaj Urug: komparo de du tradukoj

 

La forpaso de Hella Haasse en septembro 2011 instigis homojn denove legi aŭ aĉeti librojn de tiu konata kaj aprezata nederlanda verkistino, kies verkoj, ĉefe pri ŝia devenlando Indonezio, estis tradukitaj en pli ol dek lingvoj. Interese estas, ke ŝia fama unua novelo "OEROEG", publikigita en 1948, nun ankaŭ aperis en Esperanto, kaj eĉ duoble! En 2012 venis sur la merkaton du diferencaj esperantaj tradukoj, ambaŭ el la nederlanda, ambaŭ sub la titolo "URUG", la unua de Piet Buijnsters, la alia de Gerrit Berveling.


La 13an aprilo 2013 Internacia Esperanto-Instituto (IEI) organizis en sia kunvenejo Riouwstraat 172 en Hago prelegon, en kiu Toon Witkam prezentis superrigardon de la variaĵoj en la du tradukoj, parte surbaze de komputil-lingvistika analizo, parte pere de klarigaj komparoj inter unuopaj frazoj kaj alineoj.

La ĉeestantoj, inter ili ambaŭ tradukantoj, vigle diskutis pri la rezulto.

 

Pririgardu la bildprezentadon (PowerPoint).

 

                                                                                                                              urugpb.jpg              uruggb.jpg