Afgeronde rechthoek: Start-
paĝo

 

                 Historiaj eventoj

 

22/12/2017  Eldono de Zinko de David Van Reybrouck (traduko Piet Buijnsters)

15/11/2017  Zamenhof-memorkunveno en pola ambasadejo

26/11/2017  Librokafejo: La vila mano de H.Bulthuis

28/10/2017  Festa Zamenhof-memortago en Lunteren

22/10/2017  Librokafejo: Vitralo de J.Francis

13/10/2017  Studsemajnfino en Bornerbroek

29/09/2017  DRONGO-lingvofestivalo

24/09/2017  Librokafejo: Okuloj de Marjorie Boulton

30/08/2017  Lernolibroj por nepagipovaj landoj

28/07/2017  Eldono de Kie miozotas memor' de Ed Borsboom

20/07/2017  Malfermo de Esperanto-sekcio en biblioteko de Słupsk, Pollando

17/07/2017  Eldono de Baza Esperantokurso de Mateo Firmino

12/07/2017  Intervjuo pri IEI kaj Esperanto por retejo de kvartalo en Hago

25/06/2017  Librokafejo: Ombro sur interna pejzaĝo de Štimec

28/05/2017  Librokafejo: Urug de Hella Haasse (traduko Piet Buijnsters)

23/04/2017  Librokafejo: Bakŝis de L.Newell

01/04/2017  Prelegoj pri Parolskribaj sistemoj por Esperanto kaj pri la novelo Zinko

26/03/2017  Librokafejo: Kredu min sinjorino de Cezaro Rosetti

10/12/2016  Zamenhof-festo kaj honorigo en la Cseh-domo

22/10/2016  Enkonduka prelego pri la Esperantoliteraturo

30/09/2016  Prelegoj dum DRONGO-lingvofestivalo

01/09/2016  Ed Borsboom eksiĝis kiel prezidanto de IEI

04/06/2016  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

11/05/2016  Prelego pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”.

29/04/2016  Apo por lerni Esperanton per Android poŝtelefono

23/04/2016  Dua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

03/04/2016  Unua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

19/03/2016  Novaj estraranoj ĉe IEI

12/12/2015  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

25/07/2015  IEI partoprenis en UK de Lillo

30/05/2015  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2015  Literaturtago

13/12/2014  Zamenhof-festo en la Cseh-domo

15/11/2014  Prelegoj dum KAEST

12/10/2014  Kunveno kun pola asocio

11/10/2014  Literaturkunveno

11/10/2014  Instrua kunveno pri la tekstkontrolilo ESPSOF

12/09/2014  Els van Dijk Honora Kunlaboranto de IEI

01/08/2014  Christoph Klawe prezidanto de UMEA

17/05/2014  UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

14/03/2014  Cseh-seminario

21/01/2014  Nova statuto

 

                     (al antaŭaj historiaj eventoj)

 

 

____________________________________________________

 

 

Nova eldono de IEI

 

 

 

 

En Decembro 2017 IEI eldonis novan publikaĵon:

 

Zinko ('Zink') de David Van Reybrouck. Vidu: Zinko

 

 

 

                  Zamenhof-memorkunveno en pola ambasadejo

 

 

         

 

La 15an de Decembron 2017 en la pola ambasadejo en Hago (Den Haag) okazis memorkunveno por Zamenhof. Gemembroj de la ambasado faris prelegon pri la historio de Bjalistoko kaj Esperanto, pianisto ludis La espero, Katalin Kovats prezentis Esperanto-fulmlecionon kaj Kajto-duopo kantis. Saskia Veen ĉeestis la kunvenon.

 

 

 

 

Festa Zamenhof-memortago en Lunteren

 

 

Ed Borsboom

Foto: Ivo Miesen

 

Christoph Klawe

Foto: Ivo Miesen

 

 

Yves Nevelsteen

Foto: Ivo Miesen

 

 

Federico Gobbo

Foto: Ivo Miesen

 

 
                                                                            

 

 

 

Je sabato, la 28a de Oktobro 2017, Esperanto Nederland kaj Internacia Esperanto-Instituto (IEI), kune kun Nederlanda Esperanto Junularo (NEJ)

organizis festan memortagon por Zamenhof, kiu mortis antaŭ 100 jaroj. Ĉeestis ĉ. 130 partoprenantoj, inter kiuj skoltogrupo el Belgio.

 

La programo estis:

·        Akcepto kaj bonvenigo kun kafo kaj torto (kun bildeto de Zamenhof)

·         Prelego de prof. d-ro Federico Gobbo:  la Zamenhofa filozofio, t.e. Hilelismo kaj Homaranismo en la 21-a jarcento

·         Prezento de novaj mediaj eblecoj (Amikumu, kaj multaj aliaj) de Yves Nevelsteen el Belgio

·         Komuna lunĉo

·         Prelego de d-ro Christoph Klawe el Trier, Germanio, estrarano de IEI:  Zamenhof kaj pensoj pri Eŭropo

·         Prezento de Ed Borsboom, estrarano de IEI, pri sia verko  Kie miozotas memor’

·         Koncerto de Kajto-Kvarope.

 

Kajto-Kvarope

Foto: Ivo Miesen

 
                                             

 

La tuta kunveno estis tre sukcesa, interesa kaj impona kun entuziasma publiko kaj dank'al bona organizado

(kun danko al Loes Demmendaal, Andries Hovinga, Said Mozaffari kaj aliaj)

 

 

 

Studsemajnfino en Bornerbroek

 

 

Je la 13a, 14a kaj 15a de Oktobro 2017 denove okazis Studsemajnfino, organizita de Esperanto Nederland, en la Naturamika Domo en Bornerbroek (Almelo).

I.a. Bert de Wit kaj Piet Buijnsters, estraranoj de IEI, estis instruistoj.

 

 

 

DRONGO-lingvofestivalo

 

Je la 29a kaj 30a de Septembro 2017 en Utreĥto, Nederlando, denove okazis la t.n. DRONGO-lingvofestivalo: festivalo pri lingvoj kiun partoprenis universitatoj, altlernejoj, eldonistoj, kursgvidantoj, ktp.

Diversaj prelegoj okazis, i.a. de Federico Gobbo, profesoro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en Amsterdamo.

Ankaŭ la nederlanda Esperanto-Asocio ĉeestis kun propra budo. Tie i.a. Bert de Wit, estrarano de IEI, donis informojn pri Esperanto al partoprenantoj kaj estrarano Piet Buijnsters atentigis ilin pri la senpaga telefonapo per kiu oni povas lerni Esperanton.

 

 

 

Lernolibroj por nepagipovaj landoj

 

 

 

      

 

 

 

                                               IEI havas limigitan budĝeton por sendi librojn por lerni Esperanton al nepagipovaj landoj. I.a. sendiĝis libroj al DR Kongo.

                                               Sur la maldekstra foto: la instruistoj.

                                               Sur la dekstra foto: s-ro Hubert NTAWU, prezidanto de Virunga Esperanto-Klubo kaj

                                               s-ro Honoré SEBUHORO, prezidanto de Verda Stelano-Klubo en Rutshuru distrikto/Norda Kivu provinco, DR Kongo.

 

 

 

Novaj eldonoj de IEI

 

                

 

En Julio 2017 IEI eldonis du novajn publikaĵojn:

 

Kie miozotas memor' de Ed Borsboom pri 32 famaj Esperantistoj kiujn ni 'ne forgesu'. Vidu: miozotas

 

Baza kurso de Esperanto (laborkajero) de Mateo Firmino. Vidu: baza kurso

 

 

Malfermo de Esperanto-sekcio en biblioteko de Słupsk, Pollando

 

La 20-an de julio 2017 en pola urbo Słupsk (norda Pollando) okazis oficiala malfermo de la Esperanto-Sekcio en la Urba Biblioteko. En la biblioteko oni prezentis ankaŭ ekspozicion pri Ludoviko Zamenhof kaj pri la historio de Esperanto. En Słupsk, laŭ la iniciato de prezidanto-esperantisto, oni oficiale festas en 2017 Zamenhofjaron, okazas multaj aranĝoj kaj kursoj.
Internacia Esperanto-Instituto donacis librojn al la pola biblioteko, kiujn oficiale transdonis sekretario de IEI, Jolanta van Holstein.

La oficiala malfermo de Esperanto-fako en la Urba Biblioteko en Słupsk, kadre de festado en la urbo de Zamenhofjaro, altiris atenton de diversaj medioj. Junaj ĵurnalistoj vizitis la bibliotekon kaj interesiĝis pri la evento kaj pri Esperanto. Aperis diversaj anoncoj kaj artikoloj en la loka gazeto “Voĉo de Pomerio” kaj ankaŭ en regionaj gazetoj. Alvenis radio- kaj televidoĵurnalistoj por intervjui esperantistojn kaj ekscii pli pri Esperanto. Tio estis bonega ŝanco por videbligi kaj disvastigi nian lingvon.

 

 

Intervjuo pri IEI kaj Esperanto por retejo de kvartalo en Hago

 

Je la 12a de Julio Bert de Wit, Saskia Veen kaj Paŭlo Fischer-Kotowski havis intervjuon kun Josephine de Vijlder, redaktorino de la retejo por la kvartalo en kiu situas IEI ('La vizaĝo malantaŭ la pordo de la Internacia Esperanto-Instituto'). Vidu: intervjuo.pdf (nederlandlingva)

 

 

Librokafejo

 

    foto E-N

 

Je la 26a de Marto okazis Librokafejo ĉe IEI dum kiu grupo da ĉeestantoj priparolis kaj pridiskutis la libron Kredu min sinjorino de Cezaro Rosetti.

Je la 23a de Aprilo oni priparolis kaj pridiskutis Bakŝiŝ de L.Newell

Je la 28a de Majo pri Urug de Hella Haasse (traduko de Piet Buijnsters)

Je la 25a de Junio pri Ombro sur interna pejzaĝo de Štimec

Je la 24a de Septembro pri Okuloj de la ĵus mortinta Marjorie Boulton

Je la 22a de Oktobro pri Vitralo de J.Francis

Je la 26a de Novembro pri La vila mano de H.Bulthuis

 

 

 

Prelegoj pri parolskribaj sistemoj por Esperanto kaj pri la novelo Zinko

 

Dum semajnfina kunveno en Ermelo de NOSOBE, la organizaĵo por vidaĉuloj kaj blinduloj, estrarano de IEI, Piet Buijnsters, faris du prelegojn:

- pri Parolskibaj sistemoj por Esperanto kaj

- pri la novelo Zinko de David van Reybrouck pri la ŝtateto Moresnet, kiu iam ankaŭ estis Esperantocentro.

 

La tekstojn de la prelegoj vi povas elŝuti (Adobe/pdf): parolskribaj sistemoj kaj zinko

 

 

 

Zamenhof-festo kaj honorigo en la Cseh-domo

 

 

                      

 

        la preleganto Istvan Ertl                  la laŭrokronito Ed Borsboom

 

Kun 25 partoprenantoj en amikeca etoso denove okazis Zamenhoftaga kunveno en la Cseh-domo de IEI.

Antaŭ la komuna lunĉo Istvan Ertl faris prelegon kun la titolo: "Galopa promeno tra la hungara Esperantujo beletra".

Istvan ne nur prezentis ekzemplojn de literaturo, speciale de malpli konataj hungaraj verkistoj,

sed ankaŭ sprite parolis pri aliaj hungaraj temoj kaj historiaj eventoj.

Post la lunĉo Ed Borsboom estis la festa mezulo post pli ol 20 jaroj da prezidanteco de IEI.

Unue la hodiaŭaj estraranoj (sen Ed) faris iom ŝercan skeĉon sub la titolo: 'La decidema prezidanto'.

Poste Bert de Wit kiel kantisto kaj Saskia Veen kiel harpistino prezentis kelkajn nostalgiajn kantojn pro la eksiĝo de Ed.

Post ili Christoph Klawe alparolis Ed per panegiro kiu lumigis liajn multflankajn kontribuojn por Esperanto kaj IEI  

kaj komunikis ke la estraro nomumis Ed Honora Prezidanto de IEI.

Ed tre dankis por tio. Li aldonis ankoraŭ kelkajn sciindaĵojn kaj anoncis la publikigon de verko de li pri kelkaj Esperantistoj 'kiujn ni ne forgesu'.

Jolanta van Holstein donacis al la laŭrokronito amiklibron, en kiu estas kontribuoj de diversaj personoj el diversaj landoj.

Ŝi ankaŭ donis kiel donacon de la kunestraranoj kompaktan voĉregistrilon per kiu Ed povos tuj noti ideojn, registri paroladojn, kunvenojn, ktp.

Finfine ni per glaso tostis por la jubileulo kaj tiel finiĝis bela kaj memorinda kunveno.

 

 

 foto de Jolanta

 

 

 

Enkonduka prelego pri la Esperantoliteraturo

 

     

 

Je la 22a de Oktobro 2016 Paweł Fischer-Kotowski faris enkondukan prelegon pri la Esperantoliteraturo. La nomitaj libroj ankaŭ montriĝis kaj oni laŭtlegis partojn el ili.

 

 

Prelegoj dum DRONGO-lingvofestivalo

 

Je la 30a de Septembro kaj la 1a de Oktobro 2016 en Utreĥto, Nederlando, estis la 5a DRONGO-lingvofestivalo: festivalo pri lingvoj kiun partoprenis universitatoj, altlernejoj, eldonistoj, kursgvidantoj, ktp. Ankaŭ la nederlanda Esperanto-Asocio.

Diversaj prelegoj okazis, i.a. de Federico Gobbo, profesoro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en Amsterdamo.

Ankaŭ Piet Buijnsters, estrarano de IEI faris prelegon (nederlandlingve) pri Esperanto kaj pri poŝtelefonaj apoj per kiuj oni povas lerni Esperanton.

Vidu: Esperanto (Adobe/pdf-dokumento)

 

 

Ed Borsboom eksiĝis kiel prezidanto de IEI

 

Ek de la 1a de Septembro 2016 Ed Borsboom ne plu estas prezidanto de IEI, sed restos estrarano.

Ed dum pli ol 20 jaroj estis prezidanto kaj tiel havis multajn meritojn por la Instituto.

Ni tre dankas Ed por tio, kion li faris kaj elkore deziras ke li ankoraŭ dum multaj jaroj en bona sanstato estu en nia mezo!

 

 

UEA/KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

 

Je sabato la 4a de Junio 2016 okazis la Kvina Tutmonda ekzamentago de UEA/KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban kaj parolan ekzamensesion (por niveloj B1, B2 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo. Pliaj informoj kaj fotoj: Edukado.net

 

 

Prelego pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”

 

 

Je la 11a de Majo 2016 Bert de Wit, estrarano de IEI,  laŭ invito de la Esperanto-grupo de Hérouville-Caen en Normandio prelegis pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”.  La prelego estis parto de la aktivaĵoj en la kadro de “Festo Eŭropo”kiun organizis la urbestraro. La prezento estis tradukata samtempe en la francan fare de Gérard Sénécal kaj Yves Nicholas.  Pri la prelego aperis intervjuo en regiona gazeto “Ouest” je la 13a de Majo.

Oni invitis Bert pro tio ke Nederlando estas en la unua duono de la jaro EU-prezidanto.

Cetere dum la festa semajno okazis ankaŭ “Poliglota Kafejo” je la 12a de Majo kie interesiĝantoj povis informiĝi kaj ekzerci sin en la parolado de fremdaj lingvoj. Esperanto estis ankaŭ reprezentita kaj  Gérard Sénécal havis plurajn interparolojn kun interesitoj, i.a. kun la respondeculino de la urbestraro kiu organizis la semajnon.

 

 

Apo por lerni Esperanton per Android poŝtelefono

 

Por posedantoj de Android poŝtelefono (i.a. de Samsung) nun ankaŭ estas eble lerni Esperanton per ĝi.

La apo estas senpage elŝutebla per la apo-butiko de Google (Google Play).

Legu pli

 

 

Dua konversacia renkonto por Duolingolernantoj

 

      

 

 

Je la 23a de Aprilo 2016 okazis dua konversacia renkonto de Esperantolernantoj per la t.n. Duolingo-apo. Denove lerniga, sed ankaŭ sociema kunveno.

La grupo ankaŭ faris ekskurseton al la marbordo de Scheveningen.

 

 

 

Unua konversacia renkonto por Duolingolernantoj   

 

 

En la sidejo de Internacia Esperanto-Instituto en Hago okazis renkontiĝo de lernantoj de Esperanto per la poŝtelefona apo Duolingo kun progresintaj esperantistoj, aktivaj en diversaj organizaĵoj (TEJO, UEA, NEJ, Esperanto Nederland). La nivelo de la lernantoj, post kelkmonata studado, estis vere bonega. Oni longe babilis, multe ridis kaj ĝuis la Esperanto etoson.

 

 

Novaj estraranoj ĉe IEI

 

Dum estrarkunveno en Trier (Treviro, Germanio) s-ino Saskia Veen kaj s-ro Bert de Wit nomumiĝis kiel novaj estraranoj.

 

Vidu: Estraro

 

 

 

Zamenhof-festo en la Cseh-domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zsofia Körödy kaj Peter Zilvar prelegas pri la Esperanto-urbo Herzberg (Germanio)

 

 

 

              

 

                             partoprenantoj post la komuna lunĉo                                               aŭdoteatraĵo kun pupoj                               komuna kantado kun harpakompano

 

 

 

IEI partoprenis en UK de Lillo

 

 

 

ekspozicio de libroj dum la Movada Foiro

 

En UK de Lillo estraranino Jolanta van Holstein dum la Movada Foiro donis informojn pri IEI, estrarano d-ro Christoph Klawe prezidis kunvenon de Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), estrarano Piet Buijnsters en Scienca Kafejo faris prelegon pri Futurŝoko, ĉu realiĝis? kaj eksestrarano Toon Witkam en la sama Kafejo prelegis pri La Angla surdorse de Esperanto?  Vidu ankaŭ niajn Facebook -paĝojn.

  

 

UEA-KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

Je sabato la 30a de Majo 2015 okazis la Kvara Tutmonda ekzamentago de UEA-KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban ekzamensesion (por niveloj B1, B2 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo.

 

 

 

Literaturtago

 

  foto de Els van Dijk           foto de Jolanta van Holstein

 

 

La 14-an de Marto 2015 IEI organizis Literaturtagon dum kiu Paul Gubbins, angla esperantisto, ĉefredaktoro de internacia esperantlingva gazeto “Monato”,

membro de Akademio de Esperanto,  pritraktis diversajn literaturtemojn (prozon, poezion, dramon), i.a. de Baghy, Forge, gefratoj Rossetti, Boulton.

Li tion faris je tia interaktiva maniero ke okazis vigla diskutado en stimula etoso.

 

La ĉ. 15 partoprenantoj ankaŭ komune lunĉis en proksima restoracio (Paul Gubbins tie dekstre staranta).

 

 

Zamenhof-festo en la Cseh-domo

 

    

 

Ankaŭ en 2014 Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago organizis Zamenhoftagon. Ĝi okazis je sabato, la 13a de Decembro en Riouwstraat 172, Den Haag.

 

Matene Said Mozaffari Baluĉi klarlingve prelegis pri: "Historio de Esperanto-movado en Irano" (en rilato kun ĝia politika historio).

Said trafe eksplikis la influon de sociaj situacioj sur la ekzisteblojn de la lingvo Esperanto.

La ĉ. 20 ĉeestantoj montris grandan interesiĝon pri la temo, ankaŭ per diversaj demandoj.

 

Poste okazis komuna lunĉo en itala restoracio (vidu foton; Said en la malantaŭa vico, la tria viro de maldekstre).

 

Posttagmeze Saskia Veen per sia harpoludo faris kvizon: diveni la luditajn muzikerojn.

Pro la 100a Universala Kongreso en 2015 Piet Buijnsters ankaŭ faris kvizon: diveni la kongresurbojn per montritaj fotoj.

Fine okazis komuna kantado, fermo de bonetosa tago.

 

Prelegoj dum KAEST

De la 13a ĝis la 16a de Novembro 2014 en Slovakio okazis Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST).

La ĉeftemo estis: "Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon". Ĉ. 70 personoj el ĉ. 15 landoj partoprenis ĝin.

Dum ĝi Piet Buijnsters nome de IEI kontribuis al la konferenco per du prelegoj:

"Tekstkontroliloj por Esperanto" pri la komputilprogramoj ESPSOF kaj Tekstkontrolilo (legu pli) kaj

"Parolrekonaj sistemoj por Esperanto".

 

Kunveno kun pola asocio

 La 12-an de Oktobro 2014 okazis ĉe Internacia Esperanto-Instituto renkontiĝo de pola asocio ToP (ToPolki). Gastigantino estis Jolanta van Holstein.

Inter la ĉeestantoj estis ankaŭ virinoj, kiuj iam eklernis Esperanton en la lernejo. Ĉiuj virinoj, havas varman senton por Esperanto. Belega kunveno de polaj ambasadorinoj de la ideo de lingvo internacia. Vidu ankaŭ Facebook.

 

 

Literaturkunveno

Je la 11a de Oktobro 2014 en la biblioteko de IEI okazis inspira kaj vigla kunveno dum kiu Gerrit Berveling kune kun la ĉeestantoj priparolis i.a. la jenajn verkojn:

 

– Homero kaj propra poemeto (frua periodo) de Abram Kofman

- eseo, traduko de franca poemo kaj propra poemo de Gaston Waringhien

– teksto tradukita el la greka dramo, kaj poemo  de Albert Goodheir

– La descendo de Jesuo en inferon, Antologio latina 5 kaj novaj poemoj de Gerrit Berveling

– traduko el la latina de István Ertl.

 

 

Instrua kunveno pri la tekstkontrolilo ESPSOF

Dum ĉeesto de la aŭtoro Toon Witkam je la 11a de Oktobro 2014 okazis instrua kunveno pri ESPSOF, komputilprogramo per kiu oni povas kontroli tekstojn (WORD-dosierojn) pri eblaj eraroj.

Por informoj pri la elŝuto, instalo kaj uzo de la programo: vidu: www.espsof.com, Komputila lingvistiko aŭ la Power-Point-prezentaĵo.

 

Els van Dijk Honora Kunlaboranto de IEI

                                                                                               

Je la 12a de septembro 2014 s-ino Els van Dijk nomumiĝis kiel Honora Kunlaboranto de Internacia Esperanto-Instituto.

Laŭ la honordiplomo 'pro estrarlaboro en KELI (1981-2011), en Esperanto-Nederland (1999-2007) kaj multflanka mastrumado

(ekde 2007) en la oficejo de IEI '

 

Christoph Klawe prezidanto de UMEA

Dum la 19-a Internacia Medicinista Esperanto Kongreso, kiu okazis en Budapeŝto, Christoph Klawe, estrarano de IEI, elektiĝis kiel prezidanto de UMEA, la Universala Medicina Esperanto-Asocio.

 

UEA-KER-ekzamenoj ĉe IEI

 

 

Je sabato la 17-a de Majo 2014 okazis la Tria Tutmonda ekzamentago de UEA-KER-ekzamenoj.

IEI en kunlaboro kun Edukado.net organizis skriban ekzamensesion (por niveloj B1 kaj C1) en sia konstruaĵo (Riouwstraat 172, Hago, Nederlando),

kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo.

 

Cseh-seminario

 

                     

 

 

En la tagoj 14-16-a de marto 2014 Katalin Kováts, redaktoro de Edukado.net, gvidis seminarion pri la Cseh- kaj rekta metodoj en la internacia Esperanto-Instituto en Hago, Nederlando.

Ĝin partoprenis 11 personoj, inter ili la kvar membroj de la nova estraro de la instituto, sed venis interesiĝantoj ankaŭ el Germanio kaj Serbio.

La programo ne estis la tradicia Cseh-seminario, sed metodika trejnado pri la historio de lingvoinstruaj metodoj, kun speciala atento pri la rekta metodo, kaj pri la Cseh-metodo. Katalin donis trarigardon ankaŭ pri la vivo kaj agado de Andreo Cseh kaj lia ŝatata disĉiplo Tiberio Morariu. Ŝi prezentis plurdekojn da instruhelpiloj uzataj de ŝi dum rektmetodaj kursoj. Ŝi ne mistrafis la okazon instigi diskuton ankaŭ pri la nuntempa rolo de la metodo, perspektivoj de la instituto kaj pri eventualaj kunlaborebloj inter ĝi kaj Edukado.net.

La partoprenintoj ne nur spertiĝis pri metodologio, sed ankaŭ ĉiun seminaritagon tagmanĝis en tre agrabla restoracio. En la unua tago ili promenis ankaŭ al la apuda tombejo, kie ili vizitis la memortabulon de Andreo Cseh, en la kapelo de la tombejo. Tiu gesto estis honoriga omaĝo antaŭ la majstro, okaze de lia forpaso antaŭ 35 jaroj.

Por pli da fotoj kaj informoj: vidu www.edukado.net  kaj  Facebook

 

Nova statuto

De post la 21-a de januaro 2014 IEI havas novan statuton. Vidu la aktualigitajn Celojn.