Afgeronde rechthoek: Start-
paĝo

 

IEI

Internacia Esperanto-Instituto

 

Aktivaĵoj

 

 

AGOPLANO 2017  laŭ la  Celoj  de IEI

Kompetentigi instruistojn kaj aktualigi ilian kompetentecon por instrui Esperanton

- organizi koncizan Cseh-metodan seminarion

 

Doni Esperanto-kursojn kaj organizi konversaciajn kunvenojn

         - konversaciajn kunvenojn i.a. por tiuj kiuj lernis Esperanton per Duolingo aŭ (aliaj) poŝtelefonaj ap(likaĵ)oj

         - pripensi/prepari kurson aŭ prelegon por TV-asocioj (i.a. por pliaĝuloj)

         - fari ekskursetojn en Hago (vidindaĵoj, muzeoj)

        

Evoluigi kaj eldoni materialon por Esperanto-instruado kaj skribe kaj bite

- fari apon por lerni Esperanton (laŭ Stano Marĉek-metodo) per i-Phone kaj i-Pad

- esplori la kurson de Mateo Firmini kiel laborkajeron

 

Disponigi materialon por Esperanto-instruado kaj -informado

- donaci lernolibrojn al nepagipovaj landoj

 

Organizi kunvenojn pri la historio kaj kulturo de Esperanto

- literaturkunvenojn ('Librokafejo'): ĉiun kvaran dimanĉon de la monato

- Zamenhoftagon (en Oktobro, kune kun Esperanto-Nederland)

 

Kolekti kaj disponigi librojn, periodaĵojn kaj aliajn objektojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

         - kolekti librojn, ktp. el heredaĵoj, donacoj, ktp.

         - vendi novajn kaj brokantajn librojn

         - ebligi ke oni povas konsulti la bibliotekon

 

Bitigi kaj tiuforme disponigi Esperanto-materialon

- materialojn (dokumentojn, aŭdio- kaj videobendojn, filmojn, ks.), sp. ankaŭ de Andreo Cseh

 

Eldoni publikaĵojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

         - pri famaj Esperantistoj

         - tradukon de la novelo Zinko de David van Reybrouck pri Moresnet

         - fari YouTube film(et)on pri Andreo Cseh kaj/aŭ IEI

 

Produkti kaj disponigi komputilprogramojn por la uzado de Esperanto

- apojn por plurfunkciaj poŝtelefonoj

- plibonigi komputilprogramojn por tekstkontrolo kaj parolskribo

 

Esplori la lingvon Esperanto kaj ĝian konkretan uzadon

- esplori konkordancojn en Interretaj Esperantotekstoj

(konkordancoj: la faktaj kombinoj de iuj vortoj kun aliaj vortoj aŭ fraz(er)oj)

 

Bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi informojn kun personoj kaj instancoj engaĝitaj aŭ okupiĝantaj pri la supre menciitaj aktivaĵoj

- daŭre aktualigi la IEI-retejon www.iei.nl kaj la IEI-paĝojn de Facebook, Ipernity, Vikipedio

- eldoni faldfolion (informbultenon) pri IEI en diversaj lingvoj

- alimaniere bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi inforrmojn kun tiuj personoj kaj instancoj

 

Plenumi ĉiujn ceterajn agojn, kiuj plej vastasence rilatas al la supre menciitaj aktivaĵoj aŭ estas utilaj por tio

- fari prelegojn pri interesaj temoj en la eksterlando (ankaŭ por ne-esperantistoj) kaj dum Esperantokongresoj, k.s.

- partopreni en festivaloj pri lingvo kaj kulturo (ekz. DRONGO)