Afgeronde rechthoek: Start-
paĝo

 

IEI

Internacia Esperanto-Instituto

 

Aktivaĵoj

 

 

AGOPLANO 2016  laŭ la  Celoj  de IEI

 

Kompetentigi instruistojn kaj aktualigi ilian kompetentecon por instrui Esperanton

- Cseh-metoda seminario

 

Doni Esperanto-kursojn kaj organizi konversaciajn kunvenojn

         - ĉiusemajnaj lecionoj/konversaciaj kunvenoj

         - propagandi tiujn eblojn (sp. por Duolinguloj)

         - pripensi/prepari kurson aŭ simila por TV-asocio (sp. por pliaĝuloj)

         - pripensi/prepari kurson por sukuristoj

        

Evoluigi kaj eldoni materialon por Esperanto-instruado kaj skribe kaj bite

- eldono de kursmaterialo

- fari apon por lerni Espernton per kleraj poŝtelefonoj (sp. por gejunuloj)

- plue evoluigi la parolrekonan kaj tekstkontrolilan programojn

 

Disponigi materialon por Esperanto-instruado kaj -informado

- fondi muzeeton kun materialoj, libroj, ktp. pri A.Cseh kaj la Cseh-metodo

 

Organizi kunvenojn pri la historio kaj kulturo de Esperanto

- literaturkunvenon

- Zamenhoftagon (en Decembro)

 

Kolekti kaj disponigi librojn, periodaĵojn kaj aliajn objektojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

         - kolekti librojn, ktp. el heredaĵoj, donacoj, ktp.

         - vendi novajn kaj brokantajn librojn

         - interŝanĝi bibliotekajn kaj brokantajn librojn kun aliaj E-bibliotekoj

         - ebligi legadon kaj/aŭ pririgardon de la bibliotekaj libroj kaj gazetoj kaj de la brokantaj libroj  

 

Bitigi kaj tiuforme disponigi Esperanto-materialon

- ciferecigi materialojn (kasedojn, ks.)

 

Eldoni publikaĵojn en la lingvo Esperanto aŭ koncerne Esperanton

         - pri famaj Esperantistoj

         - esploro de leteroj de Andreo Cseh

 

Produkti kaj disponigi komputilprogramojn por la uzado de Esperanto

- apon por kleraj poŝtelefonoj

- parolrekonan sistemon

- tekstkontrolilon

- programon por serĉi konkordancojn en Interretaj Esperantotekstoj

(konkordancoj: la faktaj kombinoj de iuj vortoj kun aliaj vortoj aŭ fraz(er)oj

 

Esplori la lingvon Esperanto kaj ĝian konkretan uzadon

- esplori konkordancojn en Interretaj Esperantotekstoj

 

Bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi informojn kun personoj kaj instancoj engaĝitaj aŭ okupiĝantaj pri la supre menciitaj aktivaĵoj

- daŭre aktualigi la IEI-retejon www.iei.nl kaj la IEI-paĝojn de Facebook, Ipernity, Vikipedio

- alimaniere bonteni kontaktojn kaj interŝanĝi inforrmojn kun tiuj personoj kaj instancoj

 

Plenumi ĉiujn ceterajn agojn, kiuj plej vastasence rilatas al la supre menciitaj aktivaĵoj aŭ estas utilaj por tio