Afgeronde rechthoek: Start-
paĝo

 

              Financoj (2015, 2016 kaj 2017)

 

ENSPEZOJ KAJ ELSPEZOJ IEI 2015

ENSPEZOJ:

Dividendoj kaj interezoj minus bankkostoj         €   6.109

Ricevitaj lusumoj de la domo kaj kostokontribuo

(energio, ekipaĵo, ktp.)                          €  24.638

Librovendado minus (afrank)kostoj                 €     348

Diversaĵoj                                        €     223

                                                  _________

TOTALO enspezoj                                   €  31.318

 

ELSPEZOJ:

Vojaĝkostoj estraranoj kaj voluntuloj             €   2.919

Kontorkostoj

(telefono,materialoj,aparatoj,parkado)            €     680

Kostoj konstruaĵo

(bontenado, purigado, interreto, energio,

impostoj, asekuro)                                €  10.180

Kunvenoj (prelegoj, ktp.)                         €   1.102

Projektoj:

-Fari apon Esperantokurso por poŝtelefonoj        €     900

-Libroj por afrikaj Esperantistoj                 €     233

                                                  _________

TOTALO elspezoj                                   €  16.014

 

 

 

ENSPEZOJ KAJ ELSPEZOJ IEI 2016

ENSPEZOJ:

Dividendoj kaj interezoj minus bankkostoj         €  4.614

Ricevitaj lusumoj de la domo kaj kostokontribuo

(energio, ekipaĵo, ktp.)                          € 27.790

Librovendado minus (afrank)kostoj                 €  1.256

Diversaĵoj                                        €     25

                                                  ________

TOTALO enspezoj                                   € 33.685

 

ELSPEZOJ:

Vojaĝkostoj estraranoj kaj voluntuloj             €  5.160

Kontorkostoj

(telefono,interreto,materialoj,komputiloj,parkado)€  2.157

Kostoj konstruaĵo

(bontenado, purigado, energio, impostoj, asekuro) € 20.266

Kunvenoj (prelegoj, ktp.)                         €    357

Projektoj:

-Fari apon Esperantokurso por poŝtelefonoj        €  3.000

Diversaĵoj                                        €    391

                                                  _________

TOTALO elspezoj                                   € 31.331

 

 

BUDĜETO IEI 2017  

ENSPEZOJ:

Dividendoj/rentoj                                 €  4.000

Ludonado de konstruaĵoj                           € 24.000

Librovendado                                      €    500

                                                  ________

TOTALO enspezoj                                   € 28.500

 

ELSPEZOJ:

Vojaĝ-/hotelkostoj estraranoj                     €  4.500

Kontorkostoj

(telefono,materialoj,komputiloj,volontuloj)       €  3.180

Kostoj konstruaĵo

(bontenado, purigado, energio, impostoj, asekuro) € 18.080

Enlandaj kaj eksterlandaj kunvenoj kaj prelegoj   €  2.000

Projektoj: (sume € 5.350)

-Konciza Cseh-seminario                           €  1.500

-Prepari TV-ajn aŭ aliajn amaskomunikajn kursojn  €    700

-Fari apon: Esperantokurso por poŝtelefonoj       €    600

-Eldono de laborkajera kurso                      €    150

-Eldono de libro pri neforgesendaj Esperantistoj  €  1.000

-Eldono de traduko de novelo pri Moresnet         €    300

-Sendo de lernolibroj al nepagipovaj landoj       €    400

-Diĝitigi dokumentojn, audiovideaĵojn,filmojn     €    500

-Diversaĵoj                                       €    200

                                                  ________

TOTALO elspezoj                                   € 33.110