Start-
paĝo

 

Libro-kafejo

Ek de Marto 2017 ni planas organizi je ĉiu kvara dimanĉo de la monato kunvenon de esperantistoj ĉe IEI, Riouwstraat 172, Hago.

La ideo estas, ke ni havas la eblecon paroli Esperanton. Por faciligi tion, ni en ĉiu kunveno dum almenaŭ du horoj diskutos pri iu Esperanta libro.

La libro-kafejo okazos kun jenaj libroj:

Je la 26a de Marto     Kredu min sinjorino  de  Cezaro Rosetti

Je la 23a de Aprilo     Bakŝiŝ de L. Newell

Je la 28a de Majo       Urug  de  Hella Haasse  (traduko de P.Buijnsters)

Je la 25a de Junio       Ombro sur interna pejzaĝo  de  Spomenka Ŝtimec

 

Ĉiu kunveno komenciĝas je la 12a horo.

Koran bonvenon (ankaŭ komencantaj esperantistoj)!  Partopreno ne bezonas antaŭan anoncon kaj estas senpaga.

 

La libro-kafeja teamo:

Paweł (Paŭlo) Kotowski

Saskia Veen

Ed Borsboom (pliaj informoj: tel. 030 2202673)