Start-
paĝo

 

Libro-kafejo

Ankaŭ en Januaro 2018 ni planas organizi kunvenon de esperantistoj ĉe IEI, Riouwstraat 172, Hago.

La ideo estas, ke ni havas la eblecon paroli Esperanton. Por faciligi tion, ni en la kunveno diskutos pri fama Esperantolibro.

Je dimanĉo, la 28a de Januaro ni priparolos la libron Viktimoj de J.Baghy.

La kunveno komenciĝas je la 12a horo.

Koran bonvenon (ankaŭ komencantaj esperantistoj)!  Partopreno ne bezonas antaŭan anoncon kaj estas senpaga.

 

Por pliaj informoj:

Ed Borsboom

tel. 030 2202673