Start-
paĝo

 

Nova eldono: Baza kurso de Esperanto de Mateo Firmino

Baza kurso de Esperanto estas amuza, moderna kurso laŭ rekta metodo kiun faris Mateo Firmino el Brazilo.

Ĝi estas tre taŭga por individuaj lecionoj aŭ grupkurso kaj klubkunvenoj sub gvido de sperta Esperantisto.

La kurso estas en formo de laborkajero en kiu la partoprenantoj povas plenigi ekzercojn kaj malkovri la gramatikajn regulojn.

Ekzemplero (nigroblanka, 72 paĝoj) kostas 5,00; ĉiu triopo 10,00 (ekskl. sendokostojn). Mendebla ĉe IEI.