Start-
paĝo

 

Zamenhof festa memortago

Je sabato, la 28a de Oktobro 2017, Esperanto Nederland kaj Internacia Esperanto-Instituto (IEI), kune kun Nederlanda Esperanto Junularo (NEJ)

organizos festan memortagon por Zamenhof, kiu mortis antaŭ 100 jaroj.

 

La programo estas:

 

10.30 - 11.00 Akcepto kaj bonvenigo
11.00 - 11.45 Prelego de prof. d-ro Federico Gobbo:  la Zamenhofa filozofio, t.e. Hilelismo kaj Homaranismo en la 21-a jarcento
11.45 - 12.00 Prezento de novaj mediaj eblecoj (Amikumu, k.s.)
12.00 - 13.00 Lunĉo
13.00 - 13.45 Prelego de d-ro Christoph Klawe el Trier, Germanio:  Zamenhof kaj pensoj pri Eŭropo
13.45 - 14.00 Prezento de Ed Borsboom pri sia verko  Kie miozotas memor’
14.00 - 14.30 Paŭzo
14.30 - 16.30 Koncerto de Kajto-Kvarope.

 

18.00     Bufedo en Partycentrum Floor por tiuj kiuj mendis.

 

Post la bufedo, Halovena balo de NEJ en De Goudsberg.

 

Escepte de la bufeda manĝo (€ 22,50) la programo estas senpaga.

SED: partoprenantoj, membroj, familianoj kaj interesitoj, nepre anoncu sin ĉe

Andries Hovinga: tel.0628916262 aŭ retpoŝte  andries.hovinga@tiscali.nl ĝis la 18a de oktobro.

 

Se vi deziras partopreni la bufedan manĝon bv. pagi € 22,50 al Esperanto Nederland, (IBAN: NL10TRIO 0786 8441 67)

menciante Zamenhoffesto Lunteren.

 

La taga programo okazos en Party Centrum Floor, Dorpsstraat 36, 6741 AL Lunteren (ĉirkaŭ 300 metroj de la stacidomo).

La halovena balo okazos en De Goudsberg, Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren.

(Eblas tranokti en De Goudsberg).