Start-
paĝo

 

Zamenhof festa memortago

Je sabato, la 28a de Oktobro 2017, Esperanto Nederland kaj Internacia Esperanto-Instituto (IEI), kune kun Nederlanda Esperanto Junularo (NEJ)

organizis festan memortagon por Zamenhof, kiu mortis antaŭ 100 jaroj. Ĉeestis ĉ. 130 partoprenantoj, inter kiuj skoltogrupo el Belgio.

 

La programo estis:

 

10.30 - 11.00 Akcepto kaj bonvenigo
11.00 - 11.45 Prelego de prof. d-ro Federico Gobbo:  la Zamenhofa filozofio, t.e. Hilelismo kaj Homaranismo en la 21-a jarcento
11.45 - 12.00 Prezento de novaj mediaj eblecoj (Amikumu, k.s.)
12.00 - 13.00 Lunĉo
13.00 - 13.45 Prelego de d-ro Christoph Klawe el Trier, Germanio:  Zamenhof kaj pensoj pri Eŭropo
13.45 - 14.00 Prezento de Ed Borsboom pri sia verko  Kie miozotas memor’
14.00 - 14.30 Paŭzo
14.30 - 16.30 Koncerto de Kajto-Kvarope.

18.00     Bufedo

Post la bufedo, Halovena balo de NEJ.

 

La tuta kunveno estis tre sukcesa kun entuziasma publiko kaj dank'al bona organizado. (Fotoj ankoraŭ sekvos).