Start-
paĝo

 

Nova eldono: Kie miozotas memor' de Ed Borsboom

En Kie miozotas memor'  aŭtoro Ed Borsboom rememorigas 32 diversajn Esperantistojn kiuj por li kaj por Esperantujo havis grandan signifon.

La biografietoj baziĝas sur intervjuoj, personaj kontaktoj, historiaj dokumentoj, artikoloj en gazetoj, kaj aliaj fontoj.

Tiel la libro prezentas buntan kaj varian galerion de homoj el Esperantujo 'kiujn ni ne forgesu'.

 

ISBN 978-90-805651-4-2

Eldono de Internacia Esperanto-Instituto (IEI)

Kun antaŭparolo, skizo pri la aŭtoro, indekso kaj bildetoj de la Esperantistoj

165 paĝoj, prezo € 9,-- (ekskl. sendokostoj)

Lanti			Saxl
Makkink		Ŝirjaev
Manders		Tonkin
Mildwurf		Urbanova
Minnaert		Varankin
Piĉ			Vilborg
Privat			Waringhien
Punt			Wensing

           

	Auld			Drezen
	Bondar		Farkas-Tatar
	Boulton		Gacond
	Bulthuis		Glück
	Cseh			de Hoog
	Darazs		Kalocsay
	Derks			Kampfrad
	Deij			Kelso