Novaj libroj (laŭ aŭtoro), kasedoj, KD-oj kaj objektoj

NOVAJ ELDONOJ de IEI

Ed Borsboom: "Kie miozotas memor''", 165 paĝoj, prezo € 9,--

Mateo Firmino: "Baza kurso de Esperanto / rekta metodo", laborkajero, 65 paĝoj, prezo € 5,-- (unu ekzemplero), € 10,-- (triopo)

David Van Reybrouck: "Zinko" (traduko de P. Buijnsters), 54 paĝoj, prezo € 7,--

Por ion mendi, bv elŝuti la mendilon kaj sendi ĝin perpoŝte al: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando.

Mendo per telefono ankaŭ estas ebla:  : +31 30 2202673 (s-ro Ed Borsboom) aŭ retpoŝte: iesperanto@versatel.nl

Pagomaniero

Atentu: la indikitaj prezoj estas eksklusive la sendokostoj.   Por pagoj ekster la Eŭropa Unio krome pagu 5 eŭrojn por bankokostoj.

Banko:  ING-Bank   Internacia Esperanto-Instituto, Den Haag -  IBAN: NL52INGB0000162626 – BIC: INGBNL2A

UEA:  la konto ĉe UEA estas  iein-q.

(sur  la transpagordono bv.  klare indiki la fakturnumeron kaj al ni sendi kopion de la ordono).

 

Ree al la starta paĝo                                                                                                                                                                                                     

(la librolisto aperos ĉi sube; bv. esti pacienca)

libroj /aŭtoro

libroj / titolo

tradukisto

eldonisto

jaro

paĝ.

prezo

ADEMA, T.

Dekkinga fuĝas

FAULHABER, F.

Aabyhǿj, Dansk Esp. Verlag

1957

220

€ 5,00

ADOR…

Adoru Kantate (Evangelia himnaro)

 

KELI

1971

286

€ 5,00

AÏVANHOV, O.

Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko

PIRON, C.

Fréjus, Prosveta

1992

179

€ 3,00

AÏVANHOV, O.

Feliĉu, eblas!

 

Fréjus, Prosveta

1996

28

€ 3,00

AÏVANHOV, O.

Jogo de nutrado, La

PIRON, C.

Fréjus, Prosveta

1992

124

€ 3,00

AÏVANHOV, O.

Sub la signo de la Kolombo: paco regu

PIRON, C.

Fréjus, Prosveta

1995

156

€ 3,00

ALBAULT, A. (k.a.) (red.)

Aktoj de la Akademio III: 1975-1991 Oficiala Bulteno de la Akademio de Esp-o .- No 11

 

Parizo, Akad. de Esperanto

1992

79

€ 3,00

ALMANAKO

Almanako Lorenz 1982

 

Rio de Janeiro, Lorenz

1982

194

€ 4,50

ALMANAKO

Almanako Lorenz 1985

 

Rio de Janeiro, Lorenz

1985

143

€ 4,50

ALMANAKO

Almanako Lorenz 1987

 

Rio de Janeiro, Lorenz

1987

144

€ 4,50

ALMANAKO

Almanako Lorenz 1993

 

Rio de Janeiro, Lorenz

1993

102

€ 4,50

ALTENBERG, P.

Skizoj

BREUNLICH, G.

Wien, Austr. Esp. Instituto

1980

32

€ 3,00

AMERY, H.

Mil unuaj vortoj en Esperanto

GRIMLEY EVANS

Barlaston, Esp-Aso de Britio

2004

63

€ 6,00

ANDERSEN, A.

Pri bredado de abeloj

 

Rudkøbing, SEFO

1943

102

€ 3,00

ANDRIĆ, I.

Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto

ROGER, I. (k.a)

Zagreb, IKS

1972

79

€ 3,00

ANJOS, R. dos

Ha! Se mi scius ...

MELO MOTA, J.de

Brasília

1981

95

€ 3,00

ANNAN, N.

Unuiĝintaj Nacioj: Venu kun mi!

LÖWENSTEIN, A.

Zagreb, Izvory/Fontoj

2001

34

€ 3,00

APITZ, B.

Nuda inter lupoj

SCHULZE, K.

Leipzig, Edition Leipzig

1959

480

€ 8,00

ARANA, A.

Eŭska-Esp Esp-Eŭska vortaro

 

Eŭska Esperanto Asocio

2015

719

 

ARANHA, G.

Kanaano

COUTINHO, C.

Brazilo, Brazila Esp. Ligo

1987

188

€ 5,00

ARIŜIMA, T.

Declaracio

TOOGUU, T.

Leipzig, Hirt & Sohn

1924

124

€ 5,00

ARNAUDOVO, L.

Matematiko kaj legaĵoj por ĉiuj

 

Pazarĝik, E-societo ' Radio'

2000

111

€ 3,00

AŜMA…

Aŝma.  Rakonto en versoj

LAŬLUM

Pekino,Ĉina Esperanto ligo

1964

79

€ 3,00

AŜMA…

Aŝma.  Versoj

LAŬLUM

Beijing, Fremdlingva Eld-o

1980

79

€ 3,00

AULD, W.

En barko senpilota

 

Pizo, Edistudio

1987

874

€ 15,00

AULD, W.

Esperanto Antologio. Poemoj 1887-1957

 

La Laguna, Stafeto

1958

640

€ 15,00

AULD, W.

Fenomeno Esperanto, La

 

Rotterdam, UEA

1988

120

€ 6,00

AULD, W.

Nova Esperanta Krestomatio

 

Rotterdam, UEA

1991

509

€ 19,00

AULD, W.

Kinderras, Het

VERLOREN van THEMAAT, W.A.

Amsterdam, Tor

1982

88

€ 1,00

AULD, W.

Kulturo kaj internacia lingvo

 

Chapecó, Fonto

1986

120

€ 6,00

AULD, W.

Pajleroj kaj Stoploj

 

Rotterdam, UEA

1997

347

€ 15,00

AULD, W.

Paŝoj al plena posedo. Progresiga lernolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. (6a eld-o)

 

Budapest, Hungara E-Asocio  / Heroldo de Esperanto

1989

 

€ 3,00

AULD, W.

Unufingraj melodioj

 

La Laguna, Stafeto

1960

126

€ 5,00

AULD, W.

 

 

 

 

 

 

AULD, W. (k.a.) (red.)

Sub la signo de socia muzo

 

Antwerpen, FEL

1987

120

€ 6,00

AUSLÄNDER, R.

Lasta Reveno/Letzte Wiederkehr

RÖSSLER, F-G

Dudenhofen, PONTO

1994

79

€ 3,00

AUSTIN, M.

Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas

 

Antwerpen, FEL

1988

128

€ 5,00

BACQUER, J.

Kun-princlando Andoro, lasta feŭda ŝtato, La

RIBOT, A.

Marmande,  EFE.

1962

73

€ 3,00

BAGHY, J.

Aŭtuna Foliaro. Poemaro

 

Oosaka, Librejo Pirato

1970

153

€ 5,00

BAGHY, J.

Verda Koro, La

 

Amsterdam, Geamikoj

1937

93

€ 5,00

BAGHY, J.

Ĉielarko

 

La Laguna, Stafeto

1966

110

€ 3,00

BAGHY, J.

Gramatika demandaro resuma. (4a eldono)

 

Budapest, Hungara E-Asocio

1982

44

€ 3,00

BAGHY, J.

Pilgrimo. (2a eldono)

 

Eldonejo Fenikso

1991

134

€ 3,00

BAGHY, J.

Printempo en la aŭtuno (2-ligva: Esp - Ĉina

nekonata

El Popola Ĉinio

1981

169

€ 7,00

BAGHY, J.

Sur sanga tero. (4a eldono)

 

eldonejo Fenikso

1991

252

€ 8,00

BAGHY, J.

Viktimoj.B7 (6a eldono)

 

Eldonejo Fenikso

1991

210

€ 8,00

BAHA'U'LLAH

Kaŝitaj vortoj de Baha'u'llah

ONTORIA, E.R.

Bahaa Esperanto-Ligo

1981

54

€ 3,00

BALANO, J.

Ĉu ŝi mortu tra-fike?

 

Antwerpen, Stafeto

1982

92

€ 8,00

BALAZS, B.

La sep reĝidoj

E. Farkas-Tatar

 

1971

20

€ 2,00

BALZAC, H. de

Firmao de la kato kiu pilkludas, La

BENOIT, P.

Leipzig,  Hirt & Sohn

1924

74

€ 5,00

BANET-FORNALOWA, Z.

Antoni Grabowski, eminenta Esperanto-aganto

 

Czeladz, hejme

2002

158

€ 9,00

BANET-FORNALOWA, Z.

Skize pri esperanto-teatro 1887-1992

 

Mettmann, Alfred Conzeth

1990

88

€ 3,00

BARBOZA, J.

Esperanto por lernejaj klasoj, gvidlibro por instruistoj

 

Brazilo, Brazila Esp. Ligo

2008

152

€ 10,00

BASTIEN, L.

Naŭlingva etimologia leksikono

 

Anglujo, The Esp. Publ. Co.

1959

317

€ 3,00

BAUDELAIRE, C.

Spleno de Parizo (serio Oriento-Okcidento  n-ro 8)

LOBUT, P.

København, Koko

1967

125

€ 6,00

BAUM, V.

Amo kaj morto en Balio

MOOIJ, P.H.

Rotterdam, UEA

1986

420

€ 6,00

BAUPIERRE, H.

Specimene

 

La Laguna, Stafeto

1961

131

€ 10,00

BAUR, A.

Fenomeno Svislando, La

 

Romanshorn, Svisa E-Societo

1979

144

€ 3,00

BAZA VORTLISTO

Baza vortlisto 

 

Leuven, Kontakto Esperanto

1992

28

€ 1,00

BEAUCAIRE, L.

El la vivo de bervala sentaŭgulo

 

La Laguna, Stafeto

1974

 

€ 6,00

BEAUCAIRE, L.

Fabeloj de la verda pigo

 

Antverpeno, T.K. Safeo

1981

110

€ 9,00

BEEKMAN,V.

Lumo de orienta Eŭropo. Poemo

 

Tallinn, Eesti Raamat

1978

48

€ 3,00

BEETHAM, D. (k.a.)

Kio estas demokratio? 80 demandoj kaj resp.

SUTTON, G.

Rotterdam, UEA

2000

143

€ 3,00

BEHRMANN, H.

Esperanto Programita, volumoj 1-4

 

Antwerpen, FEL

1985

 

€ 3,00

BEKE, S.

Glaciflor' en mia man'. Poemoj por infanoj

PAPP, T.

Debrecen, Esp-Societo

2000

58

€ 6,00

BELLAMY, E.

Rigardante Malantaŭen

HAMAKER, C.M.

Amsterdam, Fratos Cohen

 

182

€ 5,00

BEMPT, M. van den.

Litova lingvo per Esperanto-okuloj

 

Leuven, FEL

2005

184

€ 7,00

BENCZIK, V. (red.)

Baza literatura krestomatio

 

Budapest, Hungara E-Asocio

1979

266

€ 7,00

BENCZIK, V. (red.)

Ŝercoj, Rakontoj

 

Budapest

1972

104

€ 3,00

BERGSTEIN, F.

Venis vespero

WANDEL, A

Israelo, Hakibbutz Hamechuad

1985

10

€ 5,00

BERVELING, G

Antologia Latina, Volumo 1

 

Brazilo, Fonto

1998

271

€ 6,00

BERVELING, G

Antologia Latina, Volumo 2

 

Brazilo, Fonto

1998

300

€ 6,00

BERVELING, G.

Bona mesaĝo de Jesuo, laŭ Johano

 

Chapeco, Fonto

1992

92

€ 3,00

BERVELING, G.

De duopo al kvaropo

 

Breda, VoKo

1995

80

€ 3,00

BERVELING, G.

Streĉitaj koroj

 

Breda, VoKo

1995

80

€ 3,00

BERVELING, G.

Tri  'stas tro

 

Vlaardingen,VoKo

1987

44

€ 3,00

BERVELING, G.

Unuaj 25 jaroj en mia memoro

 

Breda, Voko

1994

80

€ 3,00

BERVELING, G.

Vi kion legus tie ĉi?

 

Vlaardingen, Voko

1985

28

€ 3,00

BERVELING, G.

Esperanto-literatuur van de laatste 25 jaar

 

Den Haag, Ver. Esp. Ned

1994

28

€ 3,00

BERVELING, G. (k.a.)(red.)

Nederlanda antologio

 

Den Haag, Ned. Esp-Asocio

1987

118

€ 3,00

BEZRUĈ, P.

Sileziaj Kantoj

PUMPR, T. (k.a.)

Opava, Besruĉe

1970

121

€ 3,00

BIBLIO

La sankta biblio

ZAMENHOF, L.L.(k.a)

British and Foreign Bible Society

2003

225

€ 16,00

BJØRNSON, B.

Synnøve Solbakken

 

Aarhus, E. Kaj A. Weide

1939

96

€ 3,00

BLANKE, D. (red)

Por aktiva lingvopolitiko

 

Rotterdam, UEA

1999

71

€ 3,00

BLANKE, D.

Socipolitikaj aspektoj de la Esp-o Movado

 

Budapest, Hungara E-Asocio

1978

228

€ 5,00

BLEIER, V. (k.a.)

Ora libro de la Esp-movado 1887-1937

 

Loka kongresa komitato

1937

221

€ 5,00

BLICHER, S.

Taglibro de Vilaĝ-pedelo

 

Godesberg, Butin & Jung

1922

48

€ 1,00

BOMANS, G.

Rerigardoj aŭ memorskriboj de ministro Pieter Bas

EDERVEEN, D.

 

 

208

€ 3,00

BOMANS, G.

Erik aŭ La malgranda insektolibro

E-klubo Purmerend

F.L.E.

1992

151

€ 3,00

BONA….

Bona mesaĝo de Jesuo. Laŭ Marko

Berveling, G.

Chapeco, Fonto

1992

63

€ 3,00

BORSBOOM, E.

Vivo de Andreo Cseh

 

Den Haag, IEI

2003

313

€ 18,00

BORSBOOM, E.

Vivo de Lanti

 

Parizo, SAT

1976

273

€ 15,00

BOSMANS, P.

Ŝanco por feliĉo

KERREMANS, L.

Tielt, Lannoo

1988

92

€ 3,00

BOTEV, H.

Elektita verkaro

DOBREV, I. (k.a) 

Sofia, Sofia Press

1969

83

€ 3,00

BOUHUYS, M.

Anne Frank ne estas de hieraŭ

BARTELS, N.

Apeldoorn

1988

194

€ 6,00

BOULTON, M. (k.a.)

Du eL

 

Antverpeno, Stafeto

1985

250

€ 9,00

BOULTON, M.

Ni aktoras, 3 komedioj

 

Dansk Esperanto Forlag

1971

36

€ 3,00

BOULTON, M.

Faktoj kaj Fantazioj

 

Rotterdam, UEA

1984

431

€ 9,00

BOULTON, M.

Kontralte

 

La Laguna, Stafeto

1955

286

€ 19,00

BOULTON, M.

Kvarpieda kamarado

 

Stoke on Trent, Boulton

1956

50

€ 5,00

BOULTON, M.

Okuloj

 

La Laguna, Stafeto

1967

177

€ 9,00

BOULTON, M.

Poeto fajrakora

 

Saarbrücken, Iltis

1983

144

€ 11,00

BOULTON, M.

Rimleteroj

 

Manchester, Esp. Kajeroj

1976

93

€ 3,00

BOULTON, M.

Virino ĉe la landlimo

 

Kopenhago, KOKO

1959

196

€ 9,00

BOULTON, M.

Zamenhof

 

La Laguna, Stafeto

1962

265

€ 9,00

BOVY, J.

Leksikono Esperanto-Français-English-Nederlands-Deutsch

 

Wilrijk,  Sonorilo

1996

105

€ 6,00

BRAAY, C.

Muelejoj en Nederlando

BOSSONG, R.

Den Haag, IEI

 

32

€ 1,00

BRAGA, I. GOMES

Dicionário Esperanto-português

 

Rio de Janeiro, FEB

1976

159

€ 6,00

BRECHT, B.

Trigroŝa Romano

 

Leipzig, Bleicher Verlag

1977

374

€ 8,00

BRONŜTEJN, M.

Dek tagoj de kapitano Postnikov

 

Tiĥvin

2004

 

€ 15,00

BRUIN-KOOIJ, I. de (k.a.)

Energio

 

Almelo, F Esp-Org en Ned.

1981

62

€ 1,00

BRUINS, C.

Inzicht in examen doen

 

Utrecht, Esp-examen comm.

1986

101

€ 2,00

BUBENIČ, S.

Sub cirkotendo

 

Den Haag, IEI

1988

195

€ 5,00

BUKEDO AL VI

Bukedo al vi

 

Pekino, Ĉina Esp. Eldonejo

1984

95

€ 3,00

BULGAKOV, M.

Majstro kaj Margarita,La

 

Sverdlovsk, Sezonoj

1991

374

€ 11,00

BULTHUIS, R.

Alia Pasinteco, La

ISBRÜCKER, Jul.

Den Haag, IEI

1952

291

€ 3,00

BULTHUIS, H.

Inferio

 

Vieno, Pro Esperanto

1990

154

€ 6,00

BULTHUIS, H.

Vila Mano, La

 

Vieno, Pro Esperanto

1991

299

€ 6,00

BUSCH, W.

Maks kaj Morits

 

Münster,F. Coppenrath Verl.

1985

84

€ 7,00

BUTLER,M.C.

Step by step in Esperanto

 

Australia, The Esperanto Publishing Company

1965

280

€ 3,00

CAMACHO, J.

Liturgio de l' foiro, La

 

Antwerpen, Progr .Esp. Forum

1999

45

€ 3,00

CAMARGO, J.

Dio rekompencu vin

PEIXOTO, S.

Rio de Janeiro, Kultura Kooperativo de Esperantistoj

 

172

€ 3,00

CART, Th.

Vortoj de Profesoro Th Cart

 

Vieno, Pro Esperanto

1990

140

€ 6,00

CASSINIS, C.

Vivero de virino, memoraĵoj

Franceschi, F.

Cluj, Editura Triade

2009

129

€ 5,00

CATALA, V.

Soleco

VENTURA I FREIXAS, J.

 

1967

289

€ 5,00

CATALOGI...

Catalogi Kunsttalen I en II. Universiteitsbibliotheek Amsterdam

 

 

1969

339

€ 5,00

CELA, C.J.

Familio de Pascual Duarte, La

DIEGO, F.de

Barcelona, Barc. Esp. Centro

 

163

€ 7,00

CHAVES, S.

100 jaroj da kantado en Esperanto

 

Rio de Janeiro, KKE

1989

207

€ 3,00

CHAVES, S.

100-jara Esperanto

 

Chapeco, Fonto

1987

240

€ 9,00

CHAVES, S.

Nova amiko inter ni

 

Rio de Janeiro, Brazila E-Ligo

1980

86

€ 3,00

CHAVES, S.

Originala Esperanta Bildvortaro

 

San Paŭlo, Esperanto Asocio

1991

 

€ 8,00

CHILDS-MEE, A

Saluton! Esperanto aŭtodidakte

 

Rotterdam, UEA

1989

194

€ 9,00

CHIUSSI, I.

Je la Flanko de la Profeto

 

Antverpeno, tk

1978

362

€ 7,00

CHUN-CHAN YEH

Montara Vilaĝo

AULD, W.

Pekino, Ĉina Esp. Eldonejo

1984

264

€ 7,00

CHUNG, H.

Nova mondo. Principoj por homa vivo kaj paco

MA YOUNG-TAE

Seulo, Shin Cheon Ji

1994

68

€ 1,00

CLAXTON, M.

Kulturo kaj evoluo

 

Rottterdam, UEA

1998

60

€ 3,00

CLAYYON, H.

Aŭtibiografio. Suno tra Nuboj

 

Glasgow, Kardo

1982

51

€ 3,00

CONTERNO-GUGLIELMINETTI, C.

Ho, tomboj de l' prapatroj

 

Bad Bellingen, ILTIS

2015

174

€ 18,00

COOPER, J. (k.a.)

Sentimulo, La. (2a eldono)

 

Zagreb, IKS

1984

72

€ 3,00

CORSETTI, R. (k.a.)

Cu vi parolas tendare?

 

Rotterdam, TEJO;  Sarajevo

1980

91

€ 3,00

COUPERUS, L.

Fatalo

 

Zwolle, VoKo

2008

137

€ 8,00

CRESSWELL, J.

Teach Yourself Esperanto

 

Hodder and Staughton

1987

259

€ 6,00

CSEH, A.

Baza Cseh-Kurso.   (6-a kaj 8-a eldono)

 

Den Haag, IEI

1992

174

€ 10,00

CSEH, A.

Konversacia Vortaro.   (6-a eldono)

 

Den Haag, IEI

2010

111

€ 13,00

CSEH, A.

Vortoj de Andreo Cseh.B38  (2-a eldono)

 

Den Haag, IEI

2003

208

€ 15,00

CVETKOVA, V.

Vojaĝimpresoj pri Japanio

 

Budapest, Hungara E-Asocio

1986

80

€ 3,00

CVIRKA, P.

Koko kantisto kokerikisto

VAITILAVICIUS, A.

Vilnius, Vyturys

1987

36

€ 3,00

ĈAPEK, K.

Rakontoj el unua poŝo kaj rakontoj el dua poŝo

 

Prago, Cheĥa Esp. Asocio

1981

285

€ 6,00

ĈELIAŬSKAS, P.

Litovio dum jarcento

 

Varpas, Kaunas

2002

144

€ 6,00

ĈERNENKO, K.

Perfektigo de la evoluinta socialismo kaj lukto por la paco sur la planedo

NOVIKOVA, L. ka

Moskvo, Novosti

1984

62

€ 1,00

ĈIRIĈ, Z.

Vespermesaĝoj

 

Varna, Bambu Ltd.D140

2000

67

€ 3,00

DAHLENBURG,T.

Taschenlehrbuch Esperanto

 

Leipzig, Verlag Enzyklopädie

1978

266

€ 6,00

DAMME, E. van

Dolĉe-amare

 

Antwerpen, FEL

1990

87

€ 4,00

DANTE, A

Divina Kommedia, La

PETERLONGO, P.

SIEI - Milano

1963

709

€ 30,00

DANTE, A

Infero

KALOCSAY, K.

Milano, Literatura Foiro

1979

290

€ 5,00

DARBELLAY, C.

Kiu estas kiu en scienco kaj tekniko

 

Neuss

1981

275

€ 5,00

DARVAS, J.

Amara pano

SOMLAI, L.

København, D.L.E.A.

1957

112

€ 3,00

DAŬDET, A.

Tre mirigaj aventuroj de Tartarin de Taraskono. Romano

DELOR, J. (k.a.)

Heroldo de Esperanto

1955

192

€ 6,00

DE CASTRO, A.M.

Turmentego de la Memmortigintoj, La

SILVA, B.

Rio de Janeiro, FEB

1970

158

€ 3,00

DE SMEDT, P.

Esperanto Woordenboek

 

Antwerpen, FEL

2004

573

€ 18,00

DECORTE, A.

Patro de la lepruloj

 

Bierbeek, Fratoj de l’Karitato

 

46

€ 1,00

DEGEN, A.

Esperanto Lernolibro por popollernejoj

 

Leipzig, Hirt & Sohn

1930

67

€ 3,00

DEK SES…

Dek ses urboj de Ĉinio

 

Beijing, Ĉina Esp-o Eldonejo

1984

176

€ 5,00

DEKKER, M.

Mondo ne havas atendejon, La. Teatraĵo+B98

FAULHABER, F.

Paris, SAT

1985

80

€ 3,00

DELAIRE, P.

Dolĉa Franclando, La

 

Orleans, C.N.E.O

1972

128

€ 3,00

DELAIRE, P.

Ludoviko en Nederlando

 

Orleans, C.N.E.O

1975

202

€ 3,00

DENIS, L.

Kialo de l’vivo, La

SOARES, A.

 

1982

47

€ 1,00

DERLATKA, T. (k.a.)

Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj

GRUM k SPENSKI

Varsovio, Okc. Press-Agent.

 

189

€ 2,00

DIETTERLE

L.L. Zamenhof. Originala Verkaro

 

Leipzig, Hirt & Sohn

1929

604

€ 25,00

DIKSZTEJN, P,

Inter sovetaj popoloj, 1a parto

 

Laroque Timbaut, Cercle Esperantiste d l'Angenais

1981

174

€ 5,00

DIKSZTEJN, P,

Inter sovetaj popoloj, 2a parto

 

Laroque Timbaut, Cercle Esperantiste d l'Angenais

1981

176

€ 5,00

DIRKSEN, C.J. Kaj J.C. (=Isbrücker, Jul.)

Methodisch leerboek voor de internationale taal Esperanto voor school- en zelfonderricht

 

Den Haag, IEI

 

96

€ 3,00

DISK…

Diskriminacio, Prelegaro el la 65a U.K.de E.

 

Rotterdam, UEA

1984

175

€ 3,00

DIZDAREVIC, Z

Rakontoj pri Sarajeva sieĝo

SIROEC, S. (k.a)  

Paris, (memeldono)

1993

80

€ 6,00

DOBRACZYNSKI, J.

Dia avarulo, La

MONKIEWICZ, B.

Ascoli Piceno, Gabrielli

1979

85

€ 3,00

DOKTORO....

Doktoro Johano Fausto. Pupteatro

MALOVEC, M.

Brno, Esp. Literatura Fondaĵo

1992

17

€ 1,00

DOROŜEVIĈ, V.

Orientaj Fabeloj

HOHLOV, N.

Leipzig, Hirt & Sohn

1924

65

€ 5,00

DORVAL, D.

Kazinski venas tro malfrue

 

Antwerpen, Stafeto

1987

176

€ 3,00

DORVAL, D.

Dood aan boord, De  (Nederlandlingva versio de Jaĥto veturas for... )

DORVAL, D.

Antwerpen, Sonorilo

1987

172

€ 3,00

DORVAL, D.

Jaĥto veturas for...

 

Antwerpen, Sonorilo

1987

172

€ 3,00

DORVAL, D. (k.a.)

Nigra magio

 

Antwerpen, FEL

1988

216

€ 3,00

DRATWER, I.

Lidja Zamenhof. Vivo kaj agado

 

Antwerpen, Stafeto

1980

112

€ 6,00

DREZEN, E.

Zamenhof

 

 

1929

49

€ 7,00

DRLIK, M.

Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko

 

Aventinum

2006

191

€ 6,00

DUFF, F.

En la servo de la legio. Edel Quinn

RUYTER, L. de

Bierbeek,Fratoj de l' Karitato

1961

38

€ 2,00

DUHAMEL, G.

Norda Kanto

DUPUIS, R.

(memeldono)

 

50

€ 2,00

DUNCAN, D.R.

English-Esperanto chemical dicrionary

 

 London, B.E.S.A.

1956

56

€ 9,00

DYCK, H. van

Ne tiel sed ĉi tiel Simplaj sugestoj por agrabla kontakto kun blinduloj

KONING J. (k.a)

Antwerpen

1979

32

€ 1,00

EEDEN, F. van

Malgranda Johano, La

BULTHUIS, H.J

Berlin, Rudolf Mosse

1926

183

€ 2,00

EEKHOUD, G.

Servokapabla! Marcus Tybout

BERGIERS, L.

Leipzig, Hirt & Sohn,

1927

71

€ 5,00

EICHHOLZ, R.

Esperanta Bildvortaro

 

Ontario, Esparanto Press

1988

880

€ 12,00

EICHHOLZ, R. (komp.)

Unitarismo - Realigita Homaranismo

EICHHOLZ, R.

Ontario, Esparanto Press

1958

60

€ 3,00

EICHHOLZ, R. k. V.

Esperanto en la moderna mondo.    Esperanto in the modern world.

 

Ontario, Esparanto Press

1982

600

€ 6,00

EMBA

Maria kaj la grupo

 

Vieno, Pro Esperanto

1990

180

€ 7,00

EMORI, M.

Invito al GO-Ludo

 

JEGA

1979

51

€ 5,00

ENGHOLM, S.

Homoj sur la tero

 

La Laguna, J. Regulo

1963

233

€ 12,00

ERASMO

Laŭdo de l' stulteco.  Serio Oriento-Okcidento n-ro 24

BERVELING, G.

Rotterdam, UEA

1988

112

€ 6,00

ERIKSSON, R.

Kiven Testamentti; La ŝtona testamento

 

Oy, Kirjapaino

1981

112

€ 3,00

ERKKO, J.H.

Spegulo Homanara

SETÄLÄ, V.

Esp. Instituto de Finlando

1946

32

€ 1,00

ESPERANTO

Esperanto Junul-kurso

 

Paris, SAT-Amikaro

1981

91

€ 3,00

ESPERANTO

Esperanto.Sleutel. Beknopte grammatica en woordenlijst

 

Esperanto Nederland

2005

49

senpaga

ESPERANTO

Van taalproject tot levende taal

 

Esperanto Nederland

1999

22

senpaga

ESPERANTO

Esperanto, de tweede taal voor iedereen

 

Den Haag, E-o Centr. Ned.

1986

38

€ 1,00

ESPERANTO

Esperanto, utopie of realiteit?

 

Bond van Arbeiders-Esp-oj

1981

162

€ 1,00

ESTONA

Estona panoramo

 

 

134

€ 3,00

ESTONA

Estona soveta poezio

DRESEN, H.

Tallinn, Eesti Raamat

1977

203

€ 3,00

EURIPIDO

Bakĥantinoj

GOODHEIR, A.

Glasgow, Kardo

1975

40

€ 3,00

EYK, H. van

Gabrielo. Historio de maldika vireto

JONG, R. de

Den Haag, Esp Kultura Servo

1990

203

€ 3,00

EZOPA SAĜO

Ezopa Saĝo

KALOCSAY, K.

Kopenhago, KOKO

1956

127

€ 6,00

FABRY, Ph, W.

Islama Respubliko. Ekesto, esenco, ...

HAUPENTHAL, R.

Saarbrücken, Iltis

1984

35

€ 2,00

FAULHABER, F.

la Papalagoj

 

Parizo, SAT

 

80

€ 3,00

FAULHABER, F.

Esperanta mozaiko

 

Haarlem, Libroservo de FLE

1967

119

€ 3,00

FAULHABER, F.

Faulhaber rakontas ...

 

Aabyhøj, Dansk Esp. Forlag

1972

32

€ 1,00

FAULHABER, F.

Ne tiel sed tiel ĉi

 

Aabyhǿj, Dansk Esp. Verlag

1965

63

€ 3,00

FERNANDEZ,A.

E-to Een kritische kijk op de internationale taal

 

Masereelfonds, Brussel

1995

80

€ 3,00

FERNANDEZ, M. (k.a)

Ekstremoj (Novelaro)

 

Vieno, IEM

1997

207

€ 15,00

FETTES,M. (red)

Jubileo. Jarcento de Esperanto

 

Rotterdam, UEA

1988

162

€ 3,00

FLOOD, D.

Mi serĉis oron kaj oleon sed trovis ...

GUSTAFSSON, K.

Esperanto Nederland

1946

132

€ 3,00

FOCKLER, F. (k.a.)

Ordsaker  (plurlingva)

 

Stockholm

1981

32

€ 2,00

FOGLAR, J.

Knaboj de kastora rivero

BERNDT, D.

Trebiĉ, E.-ligo kaj E-klubo

1996

172

€ 4,00

FOLLEREAU, R.

Libro de la amo

GABRIELLI, L.

Ascoli Piceno, Gabrielli

1977

61

€ 3,00

FORGE, J.

Verda Raketo, La

 

Kopenhago.  KOKO

1961

146

€ 6,00

FORGE, J.

Mr.TOT aĉetas mil okulojn

 

Helsinki

1973

244

€ 5,00

FORSMAN, L.

Egaleco kaj paco per Esperanto / Jamlikhet och fred med Esperanto

 

Karlskoga

1994

128

€ 5,00

FORST DE BATTAGLIA, O.

Mistero de l' sango, La

JUNG, T.

Köln, Heroldo de Esperanto

 

156

€ 2,00

FORTMANN, H.

Orienta Renesanco

 

Tilburg, IKI

1972

56

€ 2,00

FRANCIS, J.

AIS. La Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. Esp. kaj Germ.

 

Berlin, Akademia Libroservo

2000

449

€ 6,00

FRADIER, G.

Al reciproka kompreno?

CAPP, C.D.A.

Rotterdam,UEA

1962

50

€ 2,00

FRADIER, G.

 Antologio

CAPP, C.D.A.

Rotterdam, UEA

1962

50

€ 2,00

FRANCINI, W.

Esperanto sen antaŭjugoj

 

Rio de Janeiro, KKE

1978

208

€ 6,00

FRANCIS, J.

Misio sen alveno

 

Antwerpen, Stafeto

1982

159

€ 7,00

FRANCIS, J.

Vitralo

 

Antwerpen, Stafeto

1960

135

€ 7,00

FRANCO, D.P.

Semisto, La

SOUZA, N.P. de

Brazilo, Tagiĝo

1983

40

€ 3,00

FRANK, A.

Taglibro de Anne Frank

BARTELS, N

Tokio, Libroteko

1997

299

€ 15,00

FRICKE, W. (red)

Universala Legolibro

FRICKE, W.

Berlin, Esperanto Verlag

1922

176

€ 2,00

FRISAJ…

Frisaj Rakontoj

 

Ljouwert, Fryske Akademy

1964

184

€ 5,00

GABRIELLI, L.

Karnavalo

FRICKE, W.

Roma, Karol Kleszczynski

1973

77

€ 3,00

GAJDAR, A.

Timur kaj lia taĉmento

PERVERTAJLO, E.S. (k.a.)

Budapest, Hungara E-Asocio

1982

72

€ 3,00

GALLEGOS, R.

Doña Barbara

DIEGO, F.de

Caracas, Venezuela-Esp. Aso.

1975

264

€ 15,00

GÁRDONYI, G.

Sklavoj de dio

 

Budapest, Hungara E-Asocio

1972

409

€ 5,00

GARVÍA, R.

Esperanto and Its Rivals. The struggle for an International Language

 

Philadelphia, University of Pennlylvania Press

2015

226

€ 9,00

GATES, R.

Kolera afero

 

Antwerpen, FEL

1993

90

€ 2,00

GERMANA ANTOLOGIO

Germana Antologio

HERRMANN, k.a.

Gerlingen, Bleicher Verlag

1985

327

€ 15,00

GIBRAN, Ĝ. Khalil

Profeto, La

STONE, R.

Chapeco, Fonto

1962

95

€ 5,00

GILENA (red)

Ludi por ridi

 

Belgio, Tilleux-Craenhals

1992

79

€ 2,00

GIONO, J.

Viro kiu plantis arbojn, La

EKES

Bats, Utovie

1991

32

€ 3,00

ĜIVOJE, M.

Interesa arkeologio

 

Paris, SAT

1973

60

€ 3,00

ĜIVOJE, M.

Konsultlibro pri Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj

 

Zagreb, (memeldono)

1980

55

€ 3,00

ĜIVOJE, M.

Esperantonimoj

 

Milano

1973

112

€ 3,00

ĜIVOJE, M.

Kroatserba-Esperanta vortaro. (3-a eldono)

 

Zagreb/Pisa, IKS/Edistudio

1983

383

€ 6,00

ĜIVOJE, M.

Panoramo de Esperanta literaturo

 

Zagrebo, IKS

1979

283

€ 6,00

GOLDEN, B.

Bestoj kaj homoj

 

Pizo, Edistudio

1987

135

€ 9,00

GOLDEN, B.

Hieraŭ, Hodiaŭ, Morgaŭ

 

Antwerpen, Stafeto

1977

96

€ 6,00

GOLDSMIDT, T.

Esperanto per instruaj bildoj

 

Leipzig, Hirt & Sohn

1923

104

€ 6,00

GONICK, L. kaj alia

Bildstria gvido al GENETIKO, La

SUNG HO CHO

Seulo, librejo Akademio

1996

216

€ 7,00

GOODHEIR, A.

Enlumiĝo

 

Glasgow, Kardo

1987

44

€ 5,00

GOODHEIR, A.

Fondita sur roko. Filozofio de Spinoza

 

Glasgow, Kardo

1977

37

€ 5,00

GORBAĈOV, M.

Oktobro kaj la rekonstruo: La revolucio daŭras

ŜEVĈENKO, E. (k.a)

Moskvo, APN

1987

69

€ 3,00

GOSCINNY

Asterix, la Gaŭlo

TRADUKRONDO

Stuttgart, Delta Eldonejo.

1961

48

€ 9,00

GRIMM, Fratoj

Elektitaj Fabeloj

KABE

Saarbrücken, Iltis

1985

199

€ 7,00

GROSJEAN-MAUPIN, E.  (k.a.)(red.)

Plena vortaro de Esperanto. (2-a eldono)

 

Paris, SAT

1933

511

€ 6,00

GRUK, K.

Gruk, Esperanto eldono

THORSEN, P.

Copenhagen,Piet Hein

1956

72

€ 5,00

ĜURA

Vualo de l' silento

 

Paris, SAT

1997

168

€ 9,00

HAASSE, H.

Urug

BUIJNSTERS, P.

Den Haag, IEI

2012

115

€ 13,00

HAASSE, H.

Urug

BERVELING, G.

Zwolle, VoKo

2012

79

€ 11,00

HADZIHASANOVIC,M.(red)

Hasanagaino

JANJIC, F.

Sarajevo, Esperanto Ligo

1975

44

€ 1,00

HALBEDL, A.

Papo Pio X Beata

 

S. Vito al Tagliamento, A Paolet

1951

110

€ 3,00

HAMMER, J.

Skolta kaj tenduma terminaro

 

Zaandam, Skolta E . Ligo

1974

44

€ 1,00

HANSEN, E.

Bodil kaj la bando

RIISBERG, G

Åbyhøj, Dansk Esp. Forlag

1976

128

€ 3,00

HANSSON, O.

Faktoj pri Islando

SKAFTFELL, B.B.

Reykjavík, Kultura Fondaĵo

1961

72

€ 1,00

HÄRTLING, P.

Avinjo

CARAGEA, N

Frankfurt a.M., Caragea

2000

79

€ 6,00

HAŬ ĴAN

Koloraj nuboj

 

Pekino Fremdlingva Eld-o

1977

149

€ 6,00

HAUPENTHAL,R.

In memoriam Adolf Burkhardt

 

Iltis

2004

40

€ 3,00

HAUPENTHAL, R.

Enkonduko en la Librosciencon de Esperanto

 

Nurnberg,Ludwich Pickel

1968

44

€ 6,00

HAUPENTHAL, R. kaj. I.

Esperante kaj Ekumene

 

Schliengen, Iltis

2004

368

€ 15,00

HAUPENTHAL, R.

Li kaj Ni.

 

Antverpeno, TK

1981

520

€ 20,00

HAVEMAN en DE VRIES

Esperanto, Grammatica met oefeningen

 

Bussum, Coutinho

1999

446

€ 15,00

HEIDE,Z.

Ni, homoj…

 

Abyhoj, Dansk Esp-Verlag

1970

69

€ 5,00

HEINE, H.

Kantoj kaj Romancoj

KALOCSAY,K.k.a.

La Laguna, J. Regulo

1969

381

€ 12,00

HELM, A. A.

Bona rido...  Anekdotaro

HELM, A. A.

Malmö, Eld-a Soc-o Esp-o

1965

86

€ 3,00

HERCEG, R.

Pangea

 

Köln, Heroldo de Esperanto

1932

23

€ 1,00

HERGÉ

Krabo kun oraj pinĉiloj, La. Tinĉjo

GONIN, H.

Paris, Esperantix

1947

62

€ 9,00

HICHTUM, N. van+A237

Dekopo de Afke, La

BRINKMAN, T.

Leeuwarden, Frisa E. Rondo

1974

92

€ 6,00

HILDEBRAND

El la "Camera Obscura"

MEES, H.C.

Leipzig, Hirt & Sohn

1923

84

€ 5,00

HIROSIMA-NAGASAKI

HIROSIMA-NAGASAKI Bilda dokumento pri la atombombado

 

Tokio

1979

344

€ 56,00

HISTORIO…

Historio de S.A.T. 1921 - 1952

 

Paris, SAT

1953

152

€ 5,00

HMELINSKI, V.

Malgranda ursido el niaj arbaroj

E-Grupo,Groningen

Groningen, (memeldono)

2004

30

€ 3,00

HOFFMANN, H.

Hirthara Petro

FISCHER, R

Neustadt

1988

48

€ 7,00

HOFFMANN, H.

Struvelpetro, La

APPLEBAUM, J.

Kopenhago, Eldonejo TK

 

24

€ 12,00

HOLZHAUS, A.

Doktoto kaj lingvo Esperanto

 

Helsinki, Fondumo Esp-o

1969

524

€ 19,00

HOLZHAUS, A.

Zamenhof. Leteroj

 

Helsinki, Fondumo Esp-o

1975

329

€ 9,00

HOOG, H.A. de

Nia historio

 

K.E.L.I.

1964

159

€ 6,00

HOUGAARD, C.

Okazas nenio

 

Eget Forlag

1945

63

€ 1,00

HYNEK, K.

Macha Majo

PUMPR, T.

Ĉeĥa E-Asocio

1997

55

€ 3,00

IBSEN, H.

Brand, Serio Oriento-Okcidento n-ro 13

HAUGEN, E.A.

Antwerpen, Stafeto

1978

320

€ 9,00

IBSEN, H.

Peer Gynt. Drama poemo

HAUGEN, E.A.

Trondheim, Eldono Ronde

1951

258

€ 6,00

IDEGEN

Ŝercoj, Rakontoj

 

Budapest, Tankönyvkiaado

1972

104

€ 3,00

ILUTOVIĈ, K.

Elkore

 

Moskvo, Impeto

2012

111

€ 3,00

IMBERT, R. (k.a.)

Esperanto. Lernolibro de la intern. lingvo

 

Maribor, D249Inter-Kulturo.

1999

66

€ 2,00

INTERNACIA KANTARO

Internacia Kantaro

BENNEMAN, P,

Leipzig, Hirt & Sohn

1929

101

€ 1,00

ISAAC, N.

Mortintoj kaj la mortantoj, La

 

Rio de Janeiro,  Lorenz

1979

64

€ 2,00

ISAAC, N.

Senmorta kaj la senviva, La

 

 

1975

44

€ 2,00

ISAAC, N.

Spiritismo kaj homfaritaj religioj

 

Rio de Janeiro, SES

1988

55

€ 2,00

ISLANDAJ...

Islandaj Pravoĉoj

RAGNARSSON,B

Malmö, Eld-a Soc-o Esp-o

1964

110

€ 3,00

IWASZKIEWICZ, J.

Kvarteto de Mendelssohn, La

GRUM, J.

Warszawa, PZ E

 

103

€ 3,00

JANSEN, W.

Naturaj vortordoj en Esperanto

 

Rotterdam, UEA

2008

40

€ 3,00

JANSEN, W.

Natuurlijke evolutie en leergemak.

 

Esperanto Nederland

2013

22

€ 5,00

JANSEN, W.

Woordvolgorde in het Esperanto

 

Utrecht, LOT

2007

283

€ 21,00

JANTON, P.

Esperanto (Nederlandigita el la franca )

 

Culemborg, Meulenhoff

1987

132

€ 9,90

JELLOUN, T.

Paĉjo, kio estas rasismo?

LEQUINT (k.a.)

Rotterdam, UEA

1999

52

€ 4,50

JIN, B.

Aŭtuno en la printempo

LAŬLUM

Pekino, El Popola Ĉinio

1980

110

€ 5,00

JOHANSSON, S.

Kion ajn Facila rakonto

 

Stockholm, Eld.  Soc.  Esp.

2002

63

€ 5,00

JONG, R. de

Bukedo de esperantistoj

 

Den Haag, NEA

1986

34

€ 1,00

JONG, R. de

Divershumore

 

Glasgow, Kardo

1980

36

€ 1,00

JOST, K.

Modesta bukedo. Prozo kaj poemoj; originalaj kaj tradukitaj *

 

Zürich

1948

79

€ 1,00

JULIETA

Gvidlibro tra Paris

 

Marmande, EFE.

1965

249

€ 3,00

JUNG, T.

Ĉiu - Ĉiun

 

Antwerpen, Stafeto

1979

400

€ 15,00

K.R.

REĜO Judea, La

DEVJATNIN, V.

Kaunas- Litovio

1923

182

€ 3,00

K.R.

La reĝo judea

DEVJATNIN, V.

Kaunas, Medem

1923

182

€ 4,00

KAJAM, O.

Poemoj de Omar Kajam.

WARINGHIEN, G.

Paris, SAT

1994

60

€ 3,00

KAJJAM, U.

Robaioj, La

WARINGHIEN, G

Antwerpen, Stafeto

1984

107

€ 9,00

KALOCSAY, K.

Dek prelegoj

 

Budapest, Hungara Esp. Aco

1985

126

€ 7,00

KALOCSAY, K.

izolo. Poemoj.

 

Rotterdam, UEA

1977

79

€ 6,00

KALOCSAY, K.

Vojaĝo inter la tempoj. Gramatika studo.

 

La Laguna, Stafeto

1966

197

€ 9,00

KALOCSAY, K.

Streĉita kordo. Poemoj

 

Budapest, Literatura Mondo

1931

189

€ 35,00

KALOCSAY, K. (k.a.)

Plena analiza gramatiko de E-o. (5a eldono)

 

Rotterdam, UEA

1985

600

€ 8,00

KALOCSAJ, K.

Tutmonda sonoro, poezia antologio (vol.1,vol.2)

 

Budapest,Hungara E-Asocio

1981

662

€ 25,00

KARDEC, A.

Ĉielo kaj la infero, La

COSTA, A. (k.a.)

Rio de Janeiro, FEB

1981

420

€ 6,00

KARDEC, A.

Evangelio laŭ spiritismo

BRAGA, I.GOMES

Rio de Janeiro

1947

432

€ 6,00

KARDEC, A.

Libro de la spiritoj, La.  (2-a eldono)

CARREIRO NETO

Brasília, FEB

1989

450

€ 6,00

KARDELH,E.

Historiaj radikoj de nealianciĝo, La

 

Serajevo, Esperanto Ligo

1980

64

€ 1,00

KARLOVCAN, G.

Novelaro

PLEADIN, J.

Zagreb

1981

37

€ 1,00

KAROLO…

Karolo la IV-a

VONDRUCEK, J.

KAVA-PECH

1995

87

€ 3,00

KATO,S.

Lernolibro pri oftalmologio

 

Buchholz, MZ-Verlag

1994

126

€ 3,00

KAWABATA YASUNARI

Neĝa lando+B209

KONISI GAKU

Tokio, Jap. Esp.Inst.

1971

118

€ 15,00

KEMALOV, N.

Naŭ jaroj en la infero. Travivaĵoj de bulgara antifaŝisto Naĉo Kemalov

KOVAĈEV, I.

Budapest, Hungara E-Asocio

1980

111

€ 3,00

KEMPIS, Th. H. à

Imitado de Kristo, La

ZON, Fr. W. van

 

1952

335

€ 7,00

KEYES Jr, K.

Centa  simio, La

NABER-KELLER,J

Den Haag, IEI

1984

135

€ 2,00

KIPLING, R.

Krabo kiu ludis kun la maro, La

WANDEL, A.

Pisa, Edistudio

1993

28

€ 6,00

KISELMAN, C. (k.a.)(red.)

Lingva planado kaj leksikologio / Language Planning and Lexicology. Kontribuaĵoj al internacia simpozio

 

Zagreb

2001

 

€ 15,00

KISXON, E.

Elektitaj satiroj

ZIEGLER, G.

Gerlingen, Bleicher Verlag

 

111

€ 9,00

KIUIĈI NOHARA

Libro-konstantaĵo de Fila Pieco

 

Japana Esperanto-Inst.

 

 

€ 2,00

KIVI, A.

Fianĉiĝo, La

HALL, H.

Helsingforso, E AS O

1920

63

€ 2,00

KIVI, A.

Sep fratoj.

EKSTRÖM, I.

Helsinki, Vilho Setälä.

1947

360

€ 6,00

KOČIĆ, P.

Melo antaŭ Tribunalo

KORASIĆ, N.

Zagreb, IKS

1973

32

€ 2,00

KOCK, deE.

Fajro sur mia lango

 

La Laguna, Stafeto

1967

119

€ 6,00

KOCK, deE.

Ombroj de la kvara dimensio

 

La Laguna, Stafeto

1961

159

€ 13,00

KOENEN, M

Sunkrono, La

VIJVER, P. de

Eindhoven, Malnova turo

1937

99

€ 2,00

KOFFI, G.

Mi vizitis grandan urbon

 

Brazilio, Zamenhof Editores

1989

43

€ 3,00

KOJC, M.

Lernolibro de la vivo, La

ISBRUCKER, J

Den Haag, IEI

 

112

€ 3,00

66

Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig

 

Leipzig

1996

135

€ 3,00

KOLKER, B.

Vojaĝo en Esperanto-lando Perfektiga kurso de Esperanto

 

Moskvo, Progress

1992

339

€ 5,00

KOLLER, F.

Kontraudiroj de la Plena Analiza Gramatiko……

 

Japanio, La Kriikanto

1990

173

€ 3,00

KOMUNLINGVA

Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj Nomenklatura Komisiono de la Ornitologia

 

Cardiff, Esperanto Press

1971

68

€ 3,00

KONCERTA

Koncerta kantaro.

ZIERMAN, J.

Groningen,  Noordhoff

 

80

€ 2,00

KONGRESA LIBRO

99a UK en Bonaero 2014

 

UEA

2014

88

€ 2,00

KONOPNICKA, M.

Mia poŝhorloĝo/La fumo

KABE/GRUM

 Varsovio, Pola Esp-Asocio

1964

47

€ 1,00

KORANO, LA NOBLA

Nobla Korano, La  (Araba-Esperanta)

CHIUSSI, I.

Kopenhago

1970

654

€ 19,00

KORĴENKOV, A

Esperanto post la jaro 2000

 

Rotterdam, UEA

1998

18

€ 3,00

KORĴENKOV, A

Historio de Esperanto

 

Kaliningrado,  Sezonoj

2005

127

€ 8,00

KOROLENKO, V.

Senlingvulo, La

ŜIDLOVSKAJA, M

serajevo, Esperanto Ligo

1976

191

€ 6,00

KOROLENKO, V.

Sonĝo de Makaro, La

ŜIDLOVSKAJA, M

Berlin, Rudolf Mosse

1927

48

€ 2,00

KORTE, P

Sub la verda standardo,gvidilo kaj laborilo 1

 

Åbyhøj, Dansk Esp. Forlag

1977

46

€ 2,00

KOUTNY, I

Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado

 

Poznan, Prodruk

2003

126

€ 9,00

KOUTNY, I.

Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lernado kaj Laboro

 

Poznan, Prodruk

2002

146

€ 9,00

KOZARAC, J.

Tena

PLEADIN, J.

Zagreb, IKS

1984

44

€ 1,00

KOZIK, F.

Lumo en tenebroj

RUSIN, Z. (k.a)

Praha, Ĉeĥa Esp.-Asocio

1992

121

€ 7,00

KRAUSE, E-D.

Grosses Wörterbuch Deutsch-Esperanto

 

Buske, Hamburg

2007

1679

€ 132,00

KRĈMAR, S.

Tri noveloj

VELEBIT, J.

Zagreb, IKS

1980

69

€ 1,00

KRILOV, I.

111 fabloj

RUBLOV, S.

Budapest, Hungara E-Asocio

1979

133

€ 3,00

KRITZ, R.A302

Freŝa Mateno+B243

OTA GINZ

Israelo, Libroj "PURA".

1967

280

€ 5,00

KRONENBERGER, A.

Adoru

 

IKUE kaj KELI

2001

1421

€ 25,00

KRTALIC, I.

Kroatia poezio

 

Zagreb, IKS

1983

296

€ 6,00

KRTALIĆ, I. (red.)

Moderna kroatia prozo

IMBERT, R.

Zagreb, IKS

1979

606

€ 24,00

LABE, L.

Dudek kvar sonetoj, La

OESTE, W.T.

Ascoli Piceno, Plejado

1975

73

€ 3,00

LAGERLÖF, S.

Infanoj de Betlehem, La

FRODE, O.

Stockholm

1933

32

€ 1,00

LANTI, E.

For la neŭtralismo

 

Leipzig, SAT

1922

32

€ 3,00

LANTI, E.

Manifesto de la Sennaciistoj

 

Paris, SAT

1951

 

€ 2,00

LAPENNA, E.

Hamburgo en retrospektivo, 2-a eldono

 

Kopenhago, Horizonto

1977

151

€ 9,00

LAPENNA, E.

Nova teatro. Monologoj

 

Zagreb, Kroatia Esp. Ligo

1974

55

€ 3,00

LAPENNA, I.

Elektitaj paroladoj kaj prelegoj

 

Rotterdam

1966

152

€ 3,00

LAPENNA, I.

Retoriko

 

Rotterdam

1971

290

€ 19,00

LAPENNA, I.

Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto

 

F.E.N.

 

22

€ 1,00

LAPENNA, I. (k.a.)

Esperanto en perspektivo

 

Rotterdam, UEA

1974

850

€ 24,00

LAPENNA, I.

Memorlibro 100 jaroj Zamenhof

 

London, UEA

1960

118

€ 9,00

LAST, J.

Hispana Tragedio, La

DEGENKAMP,G.J.

Amsterdam, FLE

 

187

€ 3,00

LATZKO, A.

Homoj en Milito

MINOR, Ch.

Amsterdam, FLE

1934

190

€ 3,00

LEBON, J.

Mirindaĵoj de Maria, La

RUYVER, L. de

Bierbeek, Fratoj de l’Karitato